Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 701

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Νικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK NITRA01
Πανεπιστήμιο UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA V NITRE
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0923 Social Work Counselling, 0313 Psychology,0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing) (0923)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing) (0923)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing) (0313)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing) (0313)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing) (0110)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing) (0110)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπλ. Καθηγήτρια), Δημήτριος Κούτουλας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Δήμητρα Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A SALZBUR18
Πανεπιστήμιο SEEBURG CASTLE UNIVERSITY
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration, 0400 Business Psychology,1014 Sport and Eventmanagment
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (041)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (0400)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (1014)
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (041)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (0400)
Προσωπικό
1άτομο x 10 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομο x 10 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ελευθερία Ροσμαράκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS012
Πανεπιστήμιο UNIVESITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 051 Biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ EPALMA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT DE LES LILES BALEARS
Χώρα Ισπανία
Πόλη PALMA/MALLORCA
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel Tourism and Leisure
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αθανάσιος Κάραλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU65
Πανεπιστήμιο ISTANBUL KENT UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 1425 Pedagogical Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 10 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 10 ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
3 άτομα x 7 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 7 ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR GIRESUN01
Πανεπιστήμιο Giresun University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 040 Business Studies, Management Science, 044 Tourism, Catering, Hotel management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 12 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 12 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Eπιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO01
Πανεπιστήμιο BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Σχολή MECHANICAL ENGINEERING
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη BRNO
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 054 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
6 άτομα x 8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (outgoing)
3 ατομα x 8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Πατρινός
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ S STOCKHO03
Πανεπιστήμιο KAROLINSKA INSTITUTET
Χώρα Σουηδία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 3μήνες/έκαστο για Σπουδές

Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 040 Business Studies, Management Science, 044 Tourism, Catering, Hotel management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/ακαδ.έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/ακαδ.έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO 01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Palermο
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:2/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:2/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Σελίδες