Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 684

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Δημήτριος Κούτουλας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δήμητρα Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC02
Πανεπιστήμιο University of Economics in Katowice
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 031 Economics, 041 Business Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
031 Economics: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
041 Business Administration: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
031 Economics: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
041 Business Administration: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
031 Economics: max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για διδασκαλία και max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
041 Business Administration: max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για διδασκαλία και max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

(Εισερχόμενη κινητικότητα)
031 Economics: max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για διδασκαλία και max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
041 Business Administration: max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για διδασκαλία και max 3 άτομα Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Σταμέλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο University of Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0114, 0111 teacher training and education science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
2ος & 3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
2ος & 3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) : 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) : 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια) Ελευθερία Γερονίκου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Χώρα Ιταλία
Πόλη PADOVA
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Speech and Language Pathology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi de Padova
Χώρα Ιταλία
Πόλη Padova
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 10 μήνες/άτομο= 30 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 10 μήνες/άτομο= 30 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 ημέρες (το ελάχιστο)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 ημέρες (το ελάχιστο)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Προσωπικό
1 άτομο για minimum ημερών 2 & ώρες διδασκαλίας 8 (είσερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Καραμάνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο University of Padova
Χώρα Ιταλία
Πόλη Padova
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E PALMA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT DE LES LILES BALEARS
Χώρα Ισπανία
Πόλη PALMA/MALLORCA
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel Tourism and Leisure
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κυριάκος Κυπραίος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E PALMA01
Πανεπιστήμιο Universitat de les Illes de Balears
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0910 health not further defined
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 2 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 2 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 2 εβδομάδες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 2 εβδομάδες & 2 εβδομάδες για επιμόρφωση

Σελίδες