Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 708

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δραΐνας Δ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D FRANKFU01
Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολo:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθηνά Ζερβογιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F VALENCI01
Πανεπιστήμιο Université Polytechnique Hauts de France (ex -UVHC)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 041/081 Business/Management/Agriculture, 0311 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
041 Business Administration (στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 4 άτομο (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 2 άτομα (1ος & 2ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
041 Business Administration (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 1 άτομο (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 4 άτομα (1ος & 2ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
041/081 Business/Management/Agriculture (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων): 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο=12 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα):
041 Business Administration (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
041/081 Business/Management/Agriculture (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη Κινητικότητα):
041 Business Administration (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL SZCZECI02
Πανεπιστήμιο WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SZCZECIN
Χώρα Πολωνία
Πόλη SZCZECIN
Σε ισχύ 2014 έως 2020
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διασκαλία (outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Διασκαλία (incoming)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ζερβογιάννη Αθηνά
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL OPOLE02
Πανεπιστήμιο Politechnika Opolska
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/2 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/2 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/2 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/2 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DEGGEND01
Πανεπιστήμιο DEGGENDORF INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Χώρα Γερμανία
Πόλη DEGGENDORF
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ALCAL H01
Πανεπιστήμιο Universidad de Alcala
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 05.0 Psychology and Behavio
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ/1
Μεταπτυχιακοί:Χ/1
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ/1
Μεταπτυχιακοί:Χ/1
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1/5 μέρες
Διοικητικό Προσωπικό-2/10 μέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομο x 4 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 9 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες για Διδασκαλία και Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο Universidad de Murcia
Χώρα Ισπανία
Πόλη Murcia
Άτομο Επικοινωνίας Lucilia Fonseca & Maria Jesus Morillas
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 09.3 Linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
15 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/7ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/7ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής), Θεοχάρης Αχιλλέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS03
Πανεπιστήμιο Université Toulouse III - Paul Sabatier
Τμήμα Chemistry
Συντονιστής Claire Kammerer, Gwenael Rapenne
Χώρα Γαλλία
Πόλη Toulouse
Άτομο Επικοινωνίας Severine Lor
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0713 Electricity & energy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
0531 Chemistry:
1ος, 2ος & 3ος κύκλος: 4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
πρακτική άσκηση: 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο

0713 Electricity & energy:
1ος & 2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
0531 Chemistry:
1ος, 2ος & 3ος κύκλος: 4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο &
πρακτική άσκηση: 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο

0713 Electricity & energy:
1ος & 2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες/άτομο
Προσωπικό
0531 Chemistry κινητικότητα για διδασκαλία: 2 άτομα Χ 14 ημέρες/ατομο
0531 Chemistry κινητικότητα για επιμόρφωση: 2 άτομα Χ 14 ημέρες/ατομο

0713 Electricity & energyκινητικότητα για διδασκαλία: 2 άτομα Χ 14 ημέρες/ατομο
0713 Electricity & energy κινητικότητα για επιμόρφωση: 2 άτομα Χ 14 ημέρες/ατομο

Σελίδες