Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 705

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 7ημέρες για Διδιασκαλία (In- & outgoing)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (In- & outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής), Θεοχάρης Αχιλλέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW01
Πανεπιστήμιο Jagiellonian University in Krakow
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0512 Biochemistry, 05 Medical Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 5 μήνες (κατόπιν συνεννόησης)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 5 μήνες (κατόπιν συνεννόησης)
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες (για διδασκαλία, εξερχόμενη/εισερχόμενη κινητικότητα)

1 άτομο x 5 ημέρες (για επιμόρφωση, εξερχόμενη/εισερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βικάτου Ευγενία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW 01
Πανεπιστήμιο Uniwersytet Jagiellonski
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW01
Πανεπιστήμιο Jagiellonian University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 222 foreign languages
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταμέλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CH FRIBOUR 01
Πανεπιστήμιο Université de Fribourg Suisse
Χώρα Ελβετία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 5.7
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτική Προσωπικό-3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Αχιλλέας Κοντογεώργος (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli studi Roma Tre
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
2ος & 3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 3 μήνες = 3 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
2ος & 3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 3 μήνες = 3 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα Χ 5 ημέρες = 10 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες = 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπαγγελής
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli studi Roma Tre
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 053 physical sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταματόπουλος Λεωνίδας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA 16
Πανεπιστήμιο Third University of Rome
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί: x
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2 /12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 / 12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2 / 12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Λ. Σταματόπουλος 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi Roma Tre
Τμήμα Department of Engineering
Συντονιστής Giampiero Sciortino, Francesco Bella
Χώρα Ιταλία
Πόλη Rome
Άτομο Επικοινωνίας Roberta Palmieri
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building & Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό
Προσωπικό
1 άτομο Χ 1 εβδομάδα/8 ώρες διδασκαλία & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA 16
Πανεπιστήμιο Third University of Rome
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Προσωπικό

Σελίδες