Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 707

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Σιούτας Σπυρίδων (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Πόλη Μαδρίτη
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 061 computer science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Σιούτας Σπυρίδων (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES01
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd Tudományegyetem
Χώρα Ουγγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 11.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Σιούτας Σπυρίδων (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES11
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY POLITECHNICA OF BUCHAREST
Συντονιστής Dorina Popovici
Χώρα Ρουμανία
Πόλη BUCHAREST
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 06.1 mechanical engineering, 11.3 Informatics, Computer Sciences, 523 Electronics and Automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 X 5= 10 μήνες & 4 Χ 5 = 20 μήνες (για τα επιστημονικά πεδία, 06.1 mechanical engineering, 11.3 Informatics, Computer Sciences αντίστοιχα)
Εξερχόμενοι
2 X 5= 10 μήνες & 2 Χ 5 = 10 μήνες (για τα επιστημονικά πεδία, 11.3 Informatics, Computer Sciences, 523 Electronics and Automation αντίστοιχα)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 21 ημέρες ανά επιστημονικό πεδίο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 14 ημέρες ανά επιστημονικό πεδίο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντόπουλος Ηλίας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I FIRENZE01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Firenze
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 02.0
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/27 μήνες
Προπτυχιακοί:3/27 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/27 μήνες
Προπτυχιακοί:3/27 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Κωνσταντόπουλος (2 εβδομάδες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI09
Πανεπιστήμιο Universita degli studi della campania "Luigi Vanvitelli"
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/54 μήνες
Προπτυχιακοί-2/9 μήνες
Μεταπτυχιακοί-2/9 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες-2/9 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/54 μήνες
Προπτυχιακοί-2/9 μήνες
Μεταπτυχιακοί-2/9 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες-2/9 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαναριώτης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SAMSUN01
Πανεπιστήμιο TR SAMSUN 01 Ondokuz Mayis University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 422
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-4 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-4 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI05
Πανεπιστήμιο Politecnico di Bari
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 523
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Σιούτας Σπυρίδων (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KARLSRU01
Πανεπιστήμιο Karlsruher Institut für Technologie
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 48
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:x
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:x
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR04
Πανεπιστήμιο IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Σελίδες