Επικοινωνία

Αν.Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Δήμητρα Σταματοπούλου
τηλ.: +30 2610969029
e-mail: intern.rel@upatras.gr

Προσωπικό Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές"
Υπεύθυνη: Γκέλυ Παυλοπούλου
τηλ.: +30 2610996613
e- mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" & οικονομική διαχείριση του προγράμματος
Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά
τηλ.: +30 2610969036
e-mail: llp.placements@upatras.gr

Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία/επιμόρφωση"
Υπεύθυνη: Μαρία Σταθούλια
τηλ.: +30 2610996613
e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ ΚΑ1 δράση "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές", υποτροφίες Harvard & Johns Hopkins
Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου
τηλ.: +30 2610997987
e-mail: llp.incoming@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr

Erasmus+ ΚΑ1 δράση "Διεθνής Κινητικότητα", "εξερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση & διδασκαλία", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης", διεθνή δίκτυα & οργανώσεις, Διεθνείς Σχέσεις (1732)
Υπεύθυνη: Γκέλη Παυλοπούλου
τηλ.: +30 2610996610
e-mail: intern.rel@upatras.gr, llp.outgoing@upatras.gr

Μνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs), Erasmus Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης, (BAs)
Υπεύθυνη: Μαρία Σταθούλια
τηλ.: +30 2610996613
e- mail: intern.rel@upatras.gr