Επικοινωνία

Αν.Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Δήμητρα Σταματοπούλου,
τηλ.: +30 2610969029,
e-mail: intern.rel@upatras.gr, dstam@upatras.gr

Προσωπικό Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές"
Υπεύθυνη: Νατάσσα Αναγνωστοπούλου,
τηλ.: +30 2610996613, +30 2610969029
e- mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" & οικονομική διαχείριση του προγράμματος
Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά,
τηλ.: +30 2610969036,
e-mail: llp.placements@upatras.gr

Erasmus+ ΚΑ1 δράση "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές", υποτροφίες Harvard & Johns Hopkins
Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου,
τηλ.: +30 2610997987,
e-mail: llp.incoming@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr

Erasmus+ ΚΑ1 σχεδιασμός & διαχείριση πλατφόρμας Erasmus+
Υπεύθυνη: Μαρία Κότσαρη,
τηλ.: +30 2610969028,
e-mail: kotsari@upatras.gr

Erasmus+ ΚΑ1 δράση "Διεθνής Κινητικότητα", "εξερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση & διδασκαλία", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης", διεθνή δίκτυα & οργανώσεις, Διεθνείς Σχέσεις (1732)
Υπεύθυνη: Γκέλη Παυλοπούλου,
τηλ.: +30 2610996610,
e-mail: intern.rel@upatras.gr, llp.outgoing@upatras.gr

Μνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs), Erasmus Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης, (BAs)
Υπεύθυνη: Νατάσσα Αναγνωστοπούλου,
τηλ.: +30 2610996613,
e- mail: anagno@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr, llp.incoming@upatras.gr