Επικοινωνία

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Κότσαρη,
τηλ.: +30 2610969028,
e-mail: kotsari@upatras.gr

Προσωπικό Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα, δι-Ιδρυματικές συμφωνίες, Erasmus Mundus, διεθνή δίκτυα & υποτροφίες Berkeley.
Υπεύθυνη: Μαρία Κότσαρη,
τηλ.: +30 2610969028,
e-mail: llp.incoming@upatras.gr ; intern.rel@upatras.gr

Erasmus+ εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές, επιμόρφωση και διδασκαλία.
Υπεύθυνη: Δήμητρα Σταματοπούλου,
τηλ.: +30 2610969029,
e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ κινητικότητα για πρακτική άσκηση & οικονομική διαχείριση.
Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά,
τηλ.: +30 2610969036,
e-mail: llp.placements@upatras.gr

Erasmus+ εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές, υποτροφίες Harvard, Johns Hopkins, κατατάξεις Πανεπιστημίου.
Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου,
τηλ.: +30 2610 997987,
e-mail: llp.incoming@upatras.gr ; intern.rel@upatras.gr