Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 41 - 50 από 695

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ ΙCHIETI 01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi “G. d’ Annunzio” Chieti
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/15 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα x 1 εβδομάδα/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY PAFOS01
Πανεπιστήμιο NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information & Communication Technologies
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Α. Παππάς Βασ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ 02
Πανεπιστήμιο Lodz University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 581
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες4/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες4/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό- 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CYNICOSIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF CYPRUS
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές προπτυχιακό
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές μεταπτυχιακό
Εξερχόμενοι
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές προπτυχιακό
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές μεταπτυχιακό
Προσωπικό
1άτομοx 8 ώρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχάλης Σιγάλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA16
Πανεπιστήμιο TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη SOFIA
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechjanics and metal trades-Material Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομοx 1 εβδομάδα/8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομοx 1 εβδομάδα/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL RADOM01
Πανεπιστήμιο KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES IN RADOM
Χώρα Πολωνία
Πόλη RADOM
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστος για Επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LUXLUXVIL01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
Χώρα Λουξεμβούργο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επισμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομο x 4 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 9 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες για Διδασκαλία και Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Πόλη Μαδρίτη
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 computer science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Ιωάννης Δημακόμουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science, 0711 Chemical Engineering
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Σελίδες