Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 81 - 90 από 701

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B GENT01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITEIT GENT
Χώρα Βέλγιο
Πόλη GENT
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 919 Speech and Language Therapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADOLID
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALLADOLID
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 919 Speech and Language Therapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
3 άρομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 14ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALLADOLID
Σε ισχύ 2015 έως 2020
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 4μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E SEVILLA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE SEVILLA (C.E.U. FRANCISCO MALDONADO DE OSUNA)
Χώρα Ισπανία
Πόλη SEVILLA
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E TENERIF01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Χώρα Ισπανία
Πόλη TENERIFFA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Πρακτική
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο x 8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x 8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ ZARAGOZ07
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD SAN JORGE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ZARAGOZA
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MALAGA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MALAGA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MALAGA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
(x) άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVEIDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Πόλη GIJON
Σε ισχύ 2015 έως 2020
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E HUELVA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF HUELVA
Χώρα Ισπανία
Πόλη HUELVA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 10μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 10μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Επικ. Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μουτόπουλος Δημήτριος (Επικ. Καθηγητής), Θεοδώρου Ιωάννης(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Σελίδες