Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 81 - 90 από 712

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Τμήμα Departimento di studi Umanistici
Χώρα Ιταλία
Πόλη Torino
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Valladolid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0231 Language Acquisition (Byzantine Studies)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 12 μήνες

Πρακτική άσκηση: 1 άτομο Χ 3 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 12 μήνες

Πρακτική άσκηση: 1 άτομο Χ 3 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 εβδομάδες / άτομο για διδασκαλία & 2 εβδομάδες / άτομο για πρακτική άσκηση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 εβδομάδες / άτομο για διδασκαλία & 2 εβδομάδες / άτομο για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRN05
Πανεπιστήμιο CZ MASARYK UNIVERSITY
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 x 5

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU12
Πανεπιστήμιο Dogus University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 languages, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 3-5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 3-5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΣΤΕΣΗ ΑΘΗΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES01
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd University (ELTE)
Σχολή Faculty of Humanities
Συντονιστής Gabor Bolonyal
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Aniko Szontagh
Σε ισχύ 2019 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies: 2 x 6 months each /
traineeships: 2 students x 6 months
Εξερχόμενοι
studies: 2 x 6 months each /
traineeships: 2 students x 6 months
Προσωπικό
2 staff x 1 week each (teaching) /
2 staff x 1 week each (training)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΩΣΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Χώρα Ιταλία
Πόλη ΠΑΛΕΡΜΟ
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 languages
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 x 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 x 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ:
1 άτομο/5 Μέρες για διδασκαλία
1 άτομο/5 μέρες για επιμόρφωση

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 άτομο/5 μέρες για διδασκαλία
1 άτομο/5 μέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CH BERN01
Πανεπιστήμιο University of Bern
Συντονιστής Prof.Dr. Karenina Kollmar-Paulenz
Χώρα Ελβετία
Πόλη Βέρνη
Άτομο Επικοινωνίας Ms Martina CAROLUS
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Sociolinguistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα/48 φοιτητομήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα/48 φοιτητομήνες
Προσωπικό
1 άτομο / γνωστικό αντικείμενο (2-60 ημέρες, 8+ ώρες)
(εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LUXLUXVIL01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
Χώρα Λουξεμβούργο
Σε ισχύ 2019 έως 2022
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επισμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Department of Byzantine & Modern Greek Studies
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Emma Zeniou
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 (12 months total)
Εξερχόμενοι
2 (12 months total)
Προσωπικό
1staff member x 8 hours (outbound/inbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Κατερίνα Κωστίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL AMSTERD01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Σχολή FACULTY OF HUMANITIES
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 023 Greek Philology
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 6ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (outgoing)

Σελίδες