Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 81 - 90 από 695

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MALAGA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MALAGA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MALAGA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
(x) άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVEIDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Πόλη GIJON
Σε ισχύ 2015 έως 2020
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E HUELVA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF HUELVA
Χώρα Ισπανία
Πόλη HUELVA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 10μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 10μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Επικ. Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μουτόπουλος Δημήτριος (Επικ. Καθηγητής), Θεοδώρου Ιωάννης(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μουτόπουλος Δημήτριος (Επικ. Καθηγητής), Θεοδώρου Ιωάννης(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0411 Accounting &Taxation, 0412 Finance Banking & Insurance
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία/Επιμίρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/7ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/7ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ DK RISSKOV06
Πανεπιστήμιο via university college
Χώρα Δανία
Πόλη AARHUS
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο/8ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/8ημέρες για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/8ημέρες για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο/8ημέρες για Επιμόρφωση (incoming)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 3-5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 2 μήνες/έκαστο για Πρακτική
2 άτομα x 3-5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 2 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D EMDEN02
Πανεπιστήμιο HOCHSCHLE EMDEN/LEER
Χώρα Γερμανία
Πόλη EMDEN
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/8ώρες για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/8ώρες για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/8ώρες για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο/8ώρες για Επιμόρφωση (incoming)

Σελίδες