Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 51 - 60 από 701

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχάλης Σιγάλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA16
Πανεπιστήμιο TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη SOFIA
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechjanics and metal trades-Material Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομοx 1 εβδομάδα/8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομοx 1 εβδομάδα/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL RADOM01
Πανεπιστήμιο KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES IN RADOM
Χώρα Πολωνία
Πόλη RADOM
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστος για Επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LUXLUXVIL01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
Χώρα Λουξεμβούργο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επισμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομο x 4 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 9 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες για Διδασκαλία και Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Πόλη Μαδρίτη
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 computer science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Ιωάννης Δημακόμουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science, 0711 Chemical Engineering
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A LINZ23
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FOR HEALTH PROFFESIONS UPPER AUSTRIA
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E GRANADA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF GRANADA
Χώρα Ισπανία
Πόλη GRANADA
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0523 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Teaching (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη OLOMOUC
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery,0915 Therapy and rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Νοσηλευτικής
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Φυσικοθεραπείας
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Νοσηλευτικής
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Φυσικοθεραπείας
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία(in-& outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση(in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Βασιλική Μαντέλη (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Αγγελική Κορδέλλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Κάτια Σαβράμη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT VILNIUS05
Πανεπιστήμιο LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE
Χώρα Λιθουανία
Πόλη VILNIUS
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0215 Music and Performing Arts
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 6μήνες για Σπουδές
1άτομο x 3μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
1άτομο x 6μήνες για Σπουδές
1άτομο x 3μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομο x 6ημέρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)
1άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Σελίδες