Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 51 - 60 από 712

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK KOSICE02
Πανεπιστήμιο Safarik University
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 09.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες (όχι για 21/22)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα (όχι για 21/22)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Γκότση
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103 (former F LILLE02)
Πανεπιστήμιο Université de Lille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103 (former F LILLE01)
Πανεπιστήμιο Université de Lille -Sciences et Technologies
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βιτωράτος Ευάγγελος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A GRAZ02
Πανεπιστήμιο Graz University of Technology
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 441/0533
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/5 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN02
Πανεπιστήμιο Technical University of Vienna
Τμήμα Department of Housing and Design, Institute of Architecture and Design
Χώρα Αυστρία
Πόλη Wien
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture and town planning
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα (1ος, 2ος, 3ος κύκλος) Χ 5 μήνες = 20 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A GRAZ02
Πανεπιστήμιο Graz University of Technology
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A LEOBEN01
Πανεπιστήμιο University of Leoben
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Δημήτριος Κούτουλας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Δήμητρα Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A SALZBUR18
Πανεπιστήμιο University Castle Seeburg
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration, 0400 Business Psychology,1014 Sport and Eventmanagment
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (041)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (0400)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (1014)
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (041)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (0400)
Προσωπικό
1άτομο x 10 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομο x 10 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A LINZ23
Πανεπιστήμιο University of Applied Sciences for Health Professions Upper Austria
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου, Άννα Κατσιγιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN01
Πανεπιστήμιο University of Vienna
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες

Σελίδες