Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 61 - 70 από 695

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL ROTTERD 03
Πανεπιστήμιο Hogeschool Rotterdam/Rotterdam University
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 073
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
6 άτομα X 6 μήνες
Εξερχόμενοι
6 άτομα X 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό προσωπικό-4 άτομα Χ 7 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA 01
Πανεπιστήμιο I ROMA 01 Univ. of Rome Sapienza
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Προσωπικό
1 άτομο για minimum ημερών 2 & ώρες διδασκαλίας 8 (είσερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MK SKOPJE01
Πανεπιστήμιο SS. Cyril & Methodius University in Skopje
Χώρα Μακεδονία [ΠΓΔΜ]
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία)

2 άτομα x 5 ημέρες (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR AYDIN01
Πανεπιστήμιο AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 919 Speech and Language Therapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 4 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 4 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in & outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in & outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Επικ. Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI02
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALENCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Επικ. Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μουτόπουλος Δημήτριος (Επικ. Καθηγητής), Θεοδώρου Ιωάννης(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομοx5ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALENCIA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8Ω/εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 8Ω/εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Χώρα Ιταλία
Πόλη PADOVA
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Speech and Language Pathology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)

Σελίδες