Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 61 - 70 από 701

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχαήλ Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P AVEIRO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF AVEIRO
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0610 Information&Communication Technologies, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 5ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS122
Πανεπιστήμιο Teaching Hospital of Toulouse
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation, 0913 Nursing and midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-& outgoing)
2 άτομα x 8ώρες/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA31
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY NICCOLO CUSANO
Χώρα Ιταλία
Πόλη ROMA
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education /Early Childhood Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 5ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Αθηνά Ζερβογιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I FIRENZE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Χώρα Ιταλία
Πόλη FIRENZE
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 345 Management and administration, 314 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές (Barchelor & Master)
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές (Barchelor & Master)
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες/εβδομάδα για Διδασκαλία (in -&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δρ Δημήτριος Τσιπιανίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ S LULEA01
Πανεπιστήμιο LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Χώρα Σουηδία
Πόλη LULEA
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 Electronics and automation, 061 Information and Communication Technologies (ICTs) ,0713 Electricity and energy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες/ έκαστος για σπουδές (Barchelor or Master)
Εξερχόμενοι
6 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για σπουδές (Barchelor or Master)
Προσωπικό
2 άτομα x1εβδομάδα/έκαστος για διδασκαλία (in-@outgoing)
2 άτομα x1εβδομάδα/έκαστος για επιμόρφωση (in-@outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA019
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF CYPRUS
Χώρα Κύπρος
Πόλη ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 5 μήνες (Barchelor) για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες (Master)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 5 μήνες (Barchelor) για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες (Master)
Προσωπικό
1 άτομοx 8ώρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL ROTTERD 03
Πανεπιστήμιο Hogeschool Rotterdam/Rotterdam University
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 073
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
6 άτομα X 6 μήνες
Εξερχόμενοι
6 άτομα X 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό προσωπικό-4 άτομα Χ 7 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA 01
Πανεπιστήμιο I ROMA 01 Univ. of Rome Sapienza
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Προσωπικό
1 άτομο για minimum ημερών 2 & ώρες διδασκαλίας 8 (είσερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MK SKOPJE01
Πανεπιστήμιο SS. Cyril & Methodius University in Skopje
Χώρα Μακεδονία [ΠΓΔΜ]
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία)

2 άτομα x 5 ημέρες (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση)

Σελίδες