Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 31 - 40 από 701

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI KORER03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF PRIMORSKA
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες για Πρακτική Ασκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες για Πρακτική Ασκηση
Προσωπικό
3 άτομα x 5 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
3 άτομα x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Πόλη GIJON
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0414 Commerce and Marketing/Tourism
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 10 ώρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτριος Παπούλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK BRATISL01
Πανεπιστήμιο Slovak University of Technology in Bratislava
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 524 Chemical and Process Engineering,421 Biochemistry biology,532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές (Διδάκτορες)
2 άτομα x 3μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (Διδάκτορες)
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές (Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες)
2 άτομα x 3μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες)
Προσωπικό
3άτομα x7ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BIALYST04
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF BIALYSTOK
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες x 5ημέρες για Διδασκαλία (In-&outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες για Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ.Γιώργος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εισερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SF OULOU11
Πανεπιστήμιο Oulu University of Applied Sciences
Χώρα Φινλανδία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 091 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
10 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
10 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LIEGE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LIEGE
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές ( μεταπτυχιακοί)
2 άτομα x 2μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (μεταπτυχιακοί)
1άτομο x 4μήνες για Πρακτική Άσκηση (υπ.διδάκτορας)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
2 άτομα x 2μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
1άτομο x 4μήνες για Πρακτική Άσκηση (υπ.διδάκτορας)
Προσωπικό
2 άτομα x6ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&oitgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Παύλος Κόντος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D WURZBURG01
Πανεπιστήμιο JULIUS MAXIMILIAN UNIVERSITY OF WURZBURG
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 8ώρες/2ημέρες min για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0226 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 8 ώρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Μάνος Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BOLOGNA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DI BOLOGNA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες/8ώρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)

Σελίδες