Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 31 - 40 από 695

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LIEGE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LIEGE
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές ( μεταπτυχιακοί)
2 άτομα x 2μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (μεταπτυχιακοί)
1άτομο x 4μήνες για Πρακτική Άσκηση (υπ.διδάκτορας)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
2 άτομα x 2μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
1άτομο x 4μήνες για Πρακτική Άσκηση (υπ.διδάκτορας)
Προσωπικό
2 άτομα x6ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&oitgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Παύλος Κόντος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D WURZBURG01
Πανεπιστήμιο JULIUS MAXIMILIAN UNIVERSITY OF WURZBURG
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 8ώρες/2ημέρες min για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0226 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 8 ώρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Μάνος Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BOLOGNA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DI BOLOGNA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες/8ώρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LIEGE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITE DE LIEGE
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομo x 7ημέρες για Διασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομo x 7ημέρες για Epπιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ass. Prof. Catherine Papanicolaou
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία(in-&outgoing)
1 άτομο x 10ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Βασιλική Μαντέλη (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Αγγελική Κορδέλλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια ΑΙκατερίνη Σαβράμη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK WINCHES01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF WINCHESTER
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 212 Performing Arts
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 6ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Επικ. Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW06
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0811 Crop and livestock production 051 Biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 6ημέρες/ακαδ.έτος για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL POZNAN01
Πανεπιστήμιο ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN
Σχολή FACULTY OF PHYSICS
Χώρα Πολωνία
Πόλη POZNAN
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές -Προπτυχιακό
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές -Μεταπτυχιακό
Εξερχόμενοι
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές -Προπτυχιακό
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές -Μεταπτυχιακό
Προσωπικό
1άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομο x 1εβδομάδα για Eπιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Πόλη ZILINA
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0111: Education science, 0114: Teacher training with subject specialization, 14.5 Social Work
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Πρακτική
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Πρακτική
Προσωπικό
3άτομα x 5 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
3άτομα x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Σελίδες