Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 1 - 10 από 110
Ακρωνύμιο
ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Παύλος Κόντος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 26/10/2020
Σε ισχύ έως 25/10/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon dhpethe_patras.pdf

Ακρωνύμιο
DIH REBRAIN-WESTERN GREECE
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 29/06/2020
Σε ισχύ έως 28/06/2023
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_dih_rebrain.pdf

Ακρωνύμιο
Γ.Ν.Π. "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 06/08/2020
Σε ισχύ έως 05/08/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_14082020105106.pdf

Ακρωνύμιο
ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 07/08/2020
Σε ισχύ έως 06/08/2023
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_19082020123148.pdf

Ακρωνύμιο
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 31/08/2020
Σε ισχύ έως 30/08/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon 6_ype.pdf

Ακρωνύμιο
Κ.Ο.ΔΗ.Π.
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 07/09/2020
Σε ισχύ έως 06/09/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon kodip.pdf

Ακρωνύμιο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 01/09/2020
Σε ισχύ έως 31/08/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon ees.pdf

Ακρωνύμιο
Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 04/08/2020
Σε ισχύ έως 03/08/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon p.g.n.p.pdf

Ακρωνύμιο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν.Καθ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 16/09/2020
Σε ισχύ έως 15/09/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon konstantopouleios_oikos.pdf

Ακρωνύμιο
IPHES
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν.Καθ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 07/09/2020
Σε ισχύ έως 06/09/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon iphes.pdf

Σελίδες