Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 1 - 10 από 95
Ακρωνύμιο
TCS NFO
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνητικό Κοινοπραξίας)
Σε ισχύ από 10/01/2020
Σε ισχύ έως 09/01/2030
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon tcs-nfo_a.pdf

Ακρωνύμιο
EFHER
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνητικό Κοινοπραξίας)
Σε ισχύ από 10/01/2020
Σε ισχύ έως 09/01/2030
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_14012020090008.pdf

Ακρωνύμιο
ΕΒΕ-ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Γεώργιος Α. Πανέτσος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 23/12/2019
Σε ισχύ έως 22/12/2022
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_-diplareios_sxoli.pdf

Ακρωνύμιο
Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Δημοσθένης Πολύζος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 19/11/2019
Σε ισχύ έως 18/11/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_29112019112711.pdf

Ακρωνύμιο
Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Γεώργιος Πανέτσος
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 06/11/2019
Σε ισχύ έως 05/11/2020
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_11112019104355.pdf

Ακρωνύμιο
"SAS"
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Δημοσθένης Πολύζος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 30/10/2019
Σε ισχύ έως 29/10/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_31102019092812.pdf

Ακρωνύμιο
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθ. Δημήτριος Δαμάσκος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 30/09/2019
Σε ισχύ έως 29/09/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_30092019132616.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Πανέτσος Γεώργιος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 20/06/2019
Σε ισχύ έως 20/06/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon arhit_mpenakeio_17092019125328.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Πανέτσος Γεώργιος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 29/08/2019
Σε ισχύ έως 29/08/2022
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon arhit_stayropoylos_17092019125456.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καλαϊτζίδης Σταύρος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 30/08/2019
Σε ισχύ έως 30/08/2022
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon soran_17092019125549.pdf

Σελίδες