Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 1 - 10 από 88
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Μπασκούτας Σωτήριος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 25/03/2019
Σε ισχύ έως 28/06/2020
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon 10042019144707.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καραμάνος Νικόλαος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 10/03/2019
Σε ισχύ έως 10/03/2020
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_proxeneio_korytsa_02042019091852.pdf

Ακρωνύμιο
UNES-University for a New Eurpean Society
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καραμάνος Νικόλαος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 19/02/2019
Σε ισχύ έως 19/02/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_unes_22022019144105.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Γεωργίου Σοφία
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 11/02/2019
Σε ισχύ έως 11/02/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_fue-up_15022019162858.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Μουστάκας Κωνσταντίνος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 26/10/2018
Σε ισχύ έως 26/10/2021
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_georgian_technical_univ_29102018090140.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Σκούρας Δημήτριος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 19/04/2018
Σε ισχύ έως 19/04/2023
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon ehero-mou_19092018151924.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Λευθεριώτης Γεώργιος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 04/09/2018
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_physics-ite_iexmh_06092018134719.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αγγελόπουλος Γεώργιος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 09/07/2018
Σε ισχύ έως 09/07/2021
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou-perifereia-pp_30072018100747.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Παπαδάκης Ευάγγελος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 04/06/2018
Σε ισχύ έως 04/06/2023
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou-beijinguchemical_technology_20062018134629.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Κουμπιάς Σταύρος
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 25/01/2017
Σε ισχύ έως 30/11/2019

Σελίδες