Περί του ιστοτόπου

Η τρέχουσα έκδοση της Erasmus+ Πλατφόρμας (Ι) τέθηκε σε λειτουργία και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης (ΔΔΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Μάρτιο 2015 επί πρυτανείας της καθ. Β. Κυριαζοπούλου και την εποπτεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων υπό την διεύθυνση της κας Ανδρονίκης Π. Χρυσάφη. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της κας Μαρία Κότσαρη (ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό Προσωπικό ΙΔΑΧ) σε συνεργασία με την εταιρεία SilkTech A.E. .

Η Erasmus+ Πλατφόρμα υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ και της Εθνικής Μονάδας / ΙΚΥ .

Η κεντρική ιδέα, η δομή και οι βασικοί άξονες πραγματοποίησης ήταν αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Τα στοιχεία και τη δομή της έκδοσης της Erasmus+ Πλατφόρμας που αφορά στη διαχείριση των Δράσεων της εξερχόμενης κινητικότητας για σπουδές, διδασκαλία και επιμόρφωση επιμελείται η κα Δήμητρα Σταματοπούλου (ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό Προσωπικό ΙΔΑΧ) . Η δομή και η διαχείριση της Δράσης κινητικότητας για πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από την κα Πολυξένη Χριστιά (ΠΕ Οικονομικό, επί συμβάσει προσωπικό ανάθεσης έργου). Τέλος, το σχεδιασμό της καταγραφής των δι-ιδρυματικών συμφωνιών καθώς και των δεδομένων διαχείρισης της εισερχόμενης κινητικότητας για σπουδές επιμελείται η κα Μαρία Κότσαρη. Η δομή και η διαχείριση της Δράσης εισερχόμενης κινητικότητας για σπουδές καθώς και η ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων διαμονής (housing) πραγματοποιείται από την κα Μαρίζα Χαραλαμποπούλου (ΠΕ Μεταφράστρια, επί συμβάσει προσωπικό ανάθεσης έργου).

 

Erasmus+
IKY