Όροι χρήσης

Όπου το περιεχόμενο του ιστότοπου http://erasmus.upatras.gr/ περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που περιέχονται στον ιστότοπο και αφορούν το Πανεπιστήμιο να είναι ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους σε αυτό.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ιστότοπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.

Η επίσκεψη στον ιστότοπου του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.