Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 11 - 20 από 701

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DO PORTO
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0.7. Geology, 07.6 GIS Remote sensing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστοι για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστοι για Σπουδές
1 άτομο x 3μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
3 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κολιόπουλος Δημήτρης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/24 μήνες
Προπτυχιακοί:6/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/24 μήνες
Προπτυχιακοί:6/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6/24 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-4 άτομα (από 1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωαννίδης Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο: 3/18 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 2/10 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό - 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Σταμέλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Department of Social and Political Sciences
Συντονιστής K. Agapiou Josephides, Ceasar Mavratsas
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 031 social and behavioural sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Department of Byzantine & Modern Greek Studies
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Emma Zeniou
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 (12 months total)
Εξερχόμενοι
2 (12 months total)
Προσωπικό
1staff member x 8 hours (outbound/inbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Χρήστος Φείδας (Επίκουρος Καθηγητής) Μάρκος Κατσιάνης(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χρήστος Φείδας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information and Communication Technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 10 μήνες συνολικά
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 10 μήνες συνολικά
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA02
Πανεπιστήμιο CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 05 ENVIRONMETAL SCIENCES-NATURAL SCIENCES
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Κεχαγιάς (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ.Μαρία Παπαδάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ02
Πανεπιστήμιο LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 04.0 Business Studies, 04.4 Tourism, Catering, Hotel Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα X 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα X 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Σελίδες