Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 11 - 20 από 712

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Χρυσοβαλάντω Ντεϊμεντέ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο Izmir Institute of Technology - IZTECH
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0722 Material Science and Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές (0722)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (0531)
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)
1 άτομο x 4ημέρες για Επιμόρφωση (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (εισερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Μιχαήλ Λιπκα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο Université Côte d'Azur (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and Linguistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 14 ημέρες για Διδασκαλία (in&-outgoing)
1 άτομο x 14 ημέρες για Επιμόρφωση (in&-outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλης Κόμης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS)
Σχολή Laboratoire d' Innovation et Numérique pour l' éducation (LINE)
Χώρα Γαλλία
Πόλη NIce
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 education science
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 2 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 2 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & Πρακτική Άσκηση 2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & Πρακτική Άσκηση 2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 14 ημέρες/άτομο
2 άτομα Χ 14 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR INSTABU48
Πανεπιστήμιο Istanbul Medeniyet University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0541 MATHEMATICS
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Λαμπέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F BORDEAU54
Πανεπιστήμιο Polytechnic Institute of Bordeaux
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 071 Engineering and engineering trades, 0716 Motor vehicles, ships and aircraft
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (in-outgoing)
1 άτομα x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βικάτου Ευγενία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA05
Πανεπιστήμιο Instituto Politecnico de Lisboa - Escola Superior de Educacao de Lisboa
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 14, 0923
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3 -
Μεταπτυχιακοί:3 -
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες/ανά κύκλο
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες -Education Field,
2/10 μήνες- Social Work field
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες -Education Field,
2/10 μήνες- Social Work field
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 ΆΤΟΜO

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Πόλη ZILINA
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0111: Education science, 0114: Teacher training with subject specialization, 14.5 Social Work
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Πρακτική
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Πρακτική
Προσωπικό
3άτομα x 5 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
3άτομα x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR DUZCE01
Πανεπιστήμιο Duzce University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI02
Πανεπιστήμιο Kocaeli University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 06.7
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό-2 άτομα

Σελίδες