Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 21 - 30 από 695

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπλ. Καθηγήτρια), Δημήτριος Κούτουλας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ.Καθ. Δήμητρα Παπαδημητρίου
Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Τάσσος Μπούντης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CHIETI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration, 054 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομοx 10ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αθανάσιος Κάραλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 01 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για προπτυχικές Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Σίνος Γκιώκας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VIGO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DE VIGO
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0510 Biological and related Sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 7 ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7 ημέρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR04
Πανεπιστήμιο IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI KORER03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF PRIMORSKA
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες για Πρακτική Ασκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες για Πρακτική Ασκηση
Προσωπικό
3 άτομα x 5 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
3 άτομα x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου(Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Πόλη GIJON
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0414 Commerce and Marketing/Tourism
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 10 ώρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτριος Παπούλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK BRATISL01
Πανεπιστήμιο Slovak University of Technology in Bratislava
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 524 Chemical and Process Engineering,421 Biochemistry biology,532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές (Διδάκτορες)
2 άτομα x 3μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (Διδάκτορες)
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές (Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες)
2 άτομα x 3μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες)
Προσωπικό
3άτομα x7ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BIALYST04
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF BIALYSTOK
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες x 5ημέρες για Διδασκαλία (In-&outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες για Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ.Γιώργος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εισερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SF OULOU11
Πανεπιστήμιο Oulu University of Applied Sciences
Χώρα Φινλανδία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 091 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
10 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
10 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Σελίδες