Εγγραφή

UPnet ID (μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών)

Τοπικος Λογαριασμος (Εισερχόμενος φοιτητής ή προσωπικό και πρώην φοιτητές του ΠΠ)