Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)

Η τρέχουσα έκδοση του ιστότοπου του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο εκάστοτε δικαιούχος του Περιεχομένου (κείμενα, λογότυπα, φωτογραφίες) που εμπεριέχεται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών (URL: http://www.upatras.gr/) διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyight), το οποίο προστατεύονται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους.

Παράλληλα το περιεχόμενο διατίθεται στους επισκέπτες από τον δημιουργό του Πανεπιστήμιο Πατρών με την άδεια  Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές ή μεταγενέστερη. Επιμέρους περιεχόμενο -όπου αυτό αναφέρεται-  μπορεί να διατίθεται με διαφορετικό είδος άδειας Creative Commons, οι οποίες ενώ διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού (copyight), παράλληλα επιτρέπουν στους επισκέπτες του ιστότοπου να το αντιγράψουν, διαμοιράσουν και να επιτρέψουν διάφορες χρήσεις πάνω στο έργο των δημιουργών, το λιγότερο για μη εμπορικούς σκοπούς.