Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 701 - 710 από 712

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό Προσωπικό 
Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BIALYST01
Πανεπιστήμιο Bialystok University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature and linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ. Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK PORTSMO01
Πανεπιστήμιο University of Portsmouth
Σχολή School of Pharmacy and Biomedical Sciences
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για Επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για Επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στέφανος Δρίτσος, Κ. Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DORTMUN01
Πανεπιστήμιο TU Dortmund University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering, 0731 architecture and town planning
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες

0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες

0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
0732 building and civil engineering & 0731 architecture and town planning:
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Μήτσαινας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK POOLE01
Πανεπιστήμιο Bournemouth University
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0511 biology, 0512 biochemistry, 0521 environmental sciences, 0522 natural environments and wildlife
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 1 εξάμηνο/άτομο (1ος κύκλος)
2 άτομα Χ 13 μήνες/άτομο (2ος κύκλος/μεταπτυχιακή εργασία)
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 1 εξάμηνο/άτομο (1ος κύκλος)
2 άτομα Χ 13 μήνες/άτομο (2ος κύκλος/μεταπτυχιακή εργασία)
Προσωπικό
Εξερχόμενη κινητικότητα: 2 άτομα / 1 εβδομάδα/άτομο (για διδασκαλία)
Εισερχόμενη κινητικότητα: 2 άτομα / 1 εβδομάδα/άτομο (για διδασκαλία)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λεωνίδας Σταματόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I GENOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Genova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 12 μήνες
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 12 μήνες
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λ. Σταματόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita di Torino
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 443 earth science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK SHEFFIE01
Πανεπιστήμιο University of Sheffield
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό (εξερχόμενη κινητικότητα)-1 εβδομάδα
Διδακτικό Προσωπικό (εισερχόμενη κινητικότητα)-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δ. Δεληγιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK PORTSMO01
Πανεπιστήμιο University of Portsmouth
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0710 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για πρακτική άσκηση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μπούντης Αναστάσιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK LOUGHBO01
Πανεπιστήμιο Loughborough University
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0541 ματηεματιψσ
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK MANCHES01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF MANCHESTER
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2Χ14 ημέρες
1Χ7 ημέρες

Σελίδες