Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 681 - 690 από 695

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αδαμίδης Εμμ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES 11
Πανεπιστήμιο Universitatea Politechnica din Bucuresti
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων BUSINESS AND ADMINISTRATI
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/36 μήνες
Προπτυχιακοί:4/36 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/36 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/36 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/36 μήνες
Προπτυχιακοί:4/36 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/36 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/36 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-9 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES 11
Πανεπιστήμιο Universitatea Politechnica din Bucuresti
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:12/ 54 μήνες
Προπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Μεταπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:12/ 54 μήνες
Προπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Μεταπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-24 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντόπουλος Ηλίας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I FIRENZE 0
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Firenze
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 02.0
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/27 μήνες
Προπτυχιακοί:3/27 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/27 μήνες
Προπτυχιακοί:3/27 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Κωνσταντόπουλος (2 εβδομάδες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CAMERIN 01
Πανεπιστήμιο University of Camerino
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/1 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/1 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/1 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/1 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/1 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/1 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID 17
Πανεπιστήμιο University of Alfonso X el Sabio
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες

Προπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/ 20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες

Προπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/ 20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E CIUDA R O1
Πανεπιστήμιο Universidad de Castilla – La Mancha
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:3/3 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/3 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:3/3 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/3 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-3 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D Berlin 02
Πανεπιστήμιο Technische Universität Berlin
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/10 μήνες
Προπτυχιακοί:1/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/10 μήνες
Προπτυχιακοί:1/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D HANNOVE 01
Πανεπιστήμιο Leibniz Universität Hannover
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό0 Προσωπικό-1 εβδόμαδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαυρίλας Δημοσθένης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D AACHEN 01
Πανεπιστήμιο RWTH Aachen University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 521
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A LEOBEN 01
Πανεπιστήμιο Montanuniversitaet Leoben
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Σελίδες