Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 2 από 2
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Κλειώ Γκούγκουλη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2017 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων History & Archaeology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες συνολικά
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες συνολικά
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Κλειώ Γκούγκουλη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Κοσμόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology
Τμήμα Department of Multimedia and Graphic Arts
Συντονιστής Nicos Souleles
Χώρα Κύπρος
Πόλη Limassol
Άτομο Επικοινωνίας Stavroula Antoniou
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0210 Arts not further defined, 0211 audio-visual techniques and media production, 0288 Arts and Humanities, Interdisciplinary programmes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 4 μήνες=8 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 4 μήνες=8 μήνες
Προσωπικό
1 άτομο Χ 5 ημέρες/8 ώρες διδασκαλίας