Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 2 από 2
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μυρτώ Βέικου
Διδακτικό Προσωπικό 
Μάρκος Κατσιάνης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0222 History and archaeology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st cycle)
studies 2 x 6 months (2nd & 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st cycle)
studies 2 x 6 months (2nd & 3rd cycle)
Προσωπικό
STA 1 X 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μυρτώ Βέικου
Διδακτικό Προσωπικό 
Μάρκος Κατσιάνης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P COIMBRA01
Πανεπιστήμιο Universidade de Coimbra
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2023 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0222 History and archaeology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days