Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 9 από 9
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αντωνοπούλου Μαρία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο University of Porto
Συντονιστής ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χώρα Πορτογαλία
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Roberto Frias
Σε ισχύ 2022 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0712
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2X5 (for studies)
Εξερχόμενοι
2X5 (for studies)
Προσωπικό
1X 7 days (εισερχόμενο - εξερχόμενο προσωπικό)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαρία Πανίτσα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO SUCEAVA01
Πανεπιστήμιο "Stefan cel Mare" University of Suceava
Συντονιστής Harieta Sabol
Χώρα Ρουμανία
Άτομο Επικοινωνίας Andrei-Emil Briciu
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 052,053 Environment, physical sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
(από το ακαδ. έτος 2017-2018 και έως τη λήξη της συμφωνίας, ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών θα είναι 3 Χ 5 μήνες/άτομο = 15 μήνες)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 7 ημέρες = 14 ημέρες για διδασκαλία
2 άτομα Χ 7 ημέρες = 14 ημέρες για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Αθηνά Ζερβογιάννη
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Γεώργιος Κεχαγιάς
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LEFKOSI01
Πανεπιστήμιο OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0521 Environmental Sciences, 0110 Education, 0311/04 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά
2 άτομα x5μήνες/έκαστος για μεταπτυχιακές Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x5μήνες/έκαστος για μεταπτυχιακές Σπουδές
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για πρακτική άσκηση στα Οικονομικά
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)


Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαρία Παπαδάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I POTENZA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi della Basilicata
Συντονιστής Antonella Guida
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 052 environment, 05 natural sciences, mathematics and statistics
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 9 μήνες (ανά επιστημονική περιοχή) για σπουδές & 2 άτομα/6 μές για πρακτική άσκηση (ανά επιστημονική περιοχή)
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 9 μήνες (ανά επιστημονική περιοχή) για σπουδές & 2 άτομα/6 μές για πρακτική άσκηση (ανά επιστημονική περιοχή)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία (ανά επιστημονική περιοχή) & 2 άτομα Χ 30 ημέρες για επιμόρφωση (ανά επιστημονική περιοχή)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία (ανά επιστημονική περιοχή) & 2 άτομα Χ 30 ημέρες για επιμόρφωση (ανά επιστημονική περιοχή)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA 30
Πανεπιστήμιο BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/6 μήνες
Προπτυχιακοί:2/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/6 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/6 μήνες
Προπτυχιακοί:2/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/6 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-3 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό-3 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ EE TALLINN 05
Πανεπιστήμιο TALLINN UNIVERSITY
Χώρα Εσθονία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/32 μήνες
Προπτυχιακοί:4 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/32 μήνες
Προπτυχιακοί:4 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κεχαγιάς Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR TUNCELI01
Πανεπιστήμιο Munzur University ( past Tunceli University)
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 083 fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 2 άτομα / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ.Μαρία Παπαδάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ02
Πανεπιστήμιο LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Τσιάμης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ DK ODENSE01
Πανεπιστήμιο University of Southern Denmark
Χώρα Δανία
Άτομο Επικοινωνίας Karina Højgaard Jensen
E-Mail khj@sdu.dk
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία
5 ημέρες εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία