Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 6 από 6
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Τσιάμης Γεώργιος, Αντωνοπούλου Μαρία
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Κεχαγιάς
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LEFKOSI01
Πανεπιστήμιο Open University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0521 Environmental Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days (outgoing) / 1 x 5 days (incoming)


Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Τσιάμης Γεώργιος, Αντωνοπούλου Μαρία
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαρία Αντωνοπούλου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο University of Porto
Σχολή Faculty of Engineering
Χώρα Πορτογαλία
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Roberto Frias
Σε ισχύ 2022 έως 2025
Κωδικοί Μαθημάτων 0712 Environmental protection technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Τσιάμης Γεώργιος, Αντωνοπούλου Μαρία
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαρία Παπαδάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I POTENZA01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi della Basilicata
Συντονιστής Antonella Guida
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 052 environment, 05 natural sciences, mathematics and statistics
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 9 μήνες (ανά επιστημονική περιοχή) για σπουδές & 2 άτομα/6 μές για πρακτική άσκηση (ανά επιστημονική περιοχή)
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 9 μήνες (ανά επιστημονική περιοχή) για σπουδές & 2 άτομα/6 μές για πρακτική άσκηση (ανά επιστημονική περιοχή)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία (ανά επιστημονική περιοχή) & 2 άτομα Χ 30 ημέρες για επιμόρφωση (ανά επιστημονική περιοχή)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία (ανά επιστημονική περιοχή) & 2 άτομα Χ 30 ημέρες για επιμόρφωση (ανά επιστημονική περιοχή)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Τσιάμης Γεώργιος, Αντωνοπούλου Μαρία
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαρία Πανίτσα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO SUCEAVA01
Πανεπιστήμιο "Stefan cel Mare" University of Suceava - Universitatea Stefan Cel Mare din Suceava
Σχολή Faculty of History and Geography
Χώρα Ρουμανία
Άτομο Επικοινωνίας Carmen Sociu
Σε ισχύ 2015 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 052 Environment, 0532 Earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
SMS 3 x 10 months
Εξερχόμενοι
SMS 3 x 10 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Τσιάμης Γεώργιος, Αντωνοπούλου Μαρία
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA30
Πανεπιστήμιο BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711: Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 Υποψήφιοι Διδάκτορες / 6 μήνες (Σπουδές ή Πρακτική)
Εξερχόμενοι
Για Σπουδές: 2 Υποψήφιοι διδάκτορες /6 μήνες

Για Πρακτική: 2 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές / 6 μήνες
2 Υποψήφιοι διδάκτορες / 6 μήνες
Προσωπικό
Εισερχόμενο Διδακτικό Προσωπικό: 4 άτομα / 8 ημέρες
Εξερχόμενο Διδακτικό Προσωπικό: 4 άτομα / 8 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Τσιάμης Γεώργιος, Αντωνοπούλου Μαρία
Διδακτικό Προσωπικό 
Κεχαγιάς Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR TUNCELI01
Πανεπιστήμιο Munzur University
Χώρα Τουρκία
Πόλη Tunceli
Άτομο Επικοινωνίας Eyup Turan ŞAHAN
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 4 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 4 months
Προσωπικό