Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 21

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Ιωάννης Δημακόμουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science, 0711 Chemical Engineering
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ DKODENSE01
Πανεπιστήμιο University of Southern Denmark
Χώρα Δανία
Άτομο Επικοινωνίας Karina Højgaard Jensen
E-Mail khj@sdu.dk
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία
5 ημέρες εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ.Διονύσιος Μαντζαβίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ ESALAMAN02
Πανεπιστήμιο Universidad de Salamanca
Συντονιστής Prof. Mariano Martin
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering & processes
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες (TBD)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες (TBD)
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες για διδασκαλία (εισερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU05
Πανεπιστήμιο Marmara Universitesi (University of Marmara)
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 3 άτομα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα & 3 για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)

Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)

Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Κουζούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Χώρα Ισπανία
Πόλη Bilbao
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 material sciences, 0530 physical sciences
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτρης Κουζούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Χώρα Ισπανία
Πόλη Bilbao
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 053 physical sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες γιας διδασκαλία & 1 άτομο Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες γιας διδασκαλία & 1 άτομο Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E JAEN 01
Πανεπιστήμιο University of Jaen
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanics and Metal Trade, 0732 Building and Civil Engineering, 0711 Chemical Engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα (1ος κύκλος) Χ 10 μήνες= 40 μήνες (ανά μάθημα)
Εξερχόμενοι
6 άτομα (σε όλους τους κύκλους) Χ 6 μήνες =36 μήνες (ανά μάθημα)
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία και επιμόρφωση) 3 άτομα Χ 5 ημέρες = 15 ημέρες
(εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία και επιμόρφωση) 4 άτομα Χ 5 ημέρες = 20 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI 02
Πανεπιστήμιο Kocaeli University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 06.7
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό-2 άτομα

Σελίδες