Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 24

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LYON01
Πανεπιστήμιο Université Claude Bernard
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 (για Σπουδές) & 2 (για Πρακτική 'Ασκηση)
Εξερχόμενοι
1 (για Σπουδές) & 2 (για Πρακτική 'Ασκηση)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi di Napoli Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχαικός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (διδακτορικός κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχαικός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (διδακτορικός κύκλος)
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& Outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& Outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κουτσούκος Πέτρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F STRASBO48
Πανεπιστήμιο Université de Strasbourg
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 442
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR AFYON01
Πανεπιστήμιο Afyon Kocatepe University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 materials
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:X/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:X/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:X/40 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:X/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:X/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:X/40 μήνες
Προσωπικό
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:X/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:X/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:X/40 μήνες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτρης Κουζούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Χώρα Ισπανία
Πόλη Bilbao
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 053 physical sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες γιας διδασκαλία & 1 άτομο Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες γιας διδασκαλία & 1 άτομο Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KUTAHYA01
Πανεπιστήμιο Dumlupinar University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων ENGINEERING ,CHEMISTRY
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/60 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/60 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-16 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-8 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BARCELO03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (όλοι οι κύκλοι)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχιακό)
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακό)
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (διδακτορικό)

4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακιτκή Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κουτσούκος Πέτρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA20
Πανεπιστήμιο University of Chemical Technology and Metallurgy –Sofia
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 06.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Κουζούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Χώρα Ισπανία
Πόλη Bilbao
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 material sciences, 0530 physical sciences
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU05
Πανεπιστήμιο Marmara Universitesi (University of Marmara)
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 3 άτομα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα & 3 για επιμόρφωση

Σελίδες