Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 24

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ι. Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSAW73
Πανεπιστήμιο MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE IN WARSAW
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2021 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 6μήνες για Σπουδές (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί)
2άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 προπτυχιακοί x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 μεταπτυχιακός x 6μήνες για Σπουδές
1 διδακτορικός x 6μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D AACHEN01
Πανεπιστήμιο RWTH AACHEN UNIVERSITY
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 προπτυχιακοι x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 μεταπτυχιακός x 6μήνες για Σπουδές
1 Διδακτορικός x 6μήνες για Σπουδές
4 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 προπτυχιακοι x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 μεταπτυχιακός x 6μήνες για Σπουδές
1 Διδακτορικός x 6μήνες για Σπουδές
4 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7 ημέρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)
2 άτομα x 7 ημέρες για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E JAEN01
Πανεπιστήμιο University of Jaen
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical Engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα (σε 3o κύκλο σπουδών) Χ 3 μήνες = 12
Εξερχόμενοι
4 άτομα (σε 3o κύκλο σπουδών) Χ 3 μήνες = 12
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία /επιμόρφωση) 1 άτομο x 2 εβδομάδες
(εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία /επιμόρφωση) 1 άτομο x 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI02
Πανεπιστήμιο Kocaeli University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 06.7
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi di Napoli Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχαικός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (διδακτορικός κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχαικός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακός κύκλος)
1 άτομo x 6μήνες για Σπουδές (διδακτορικός κύκλος)
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& Outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& Outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSESM 0712 ENVIRONMENTAL PROTECTION, 0715 MECHANICS ABD NETAL TRADES, 0722 MATERIALS
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχιακό)
1 άτομο x 5μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακό)
1 άτομο x 5μήνες για Σπουδές (διδακτορικό)
4 άτομα x 5μήνες για Πρακτική Άσκηση (όλοι οι κύκλοι)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχιακό)
1 άτομο x 5μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακό)
1 άτομο x 5μήνες για Σπουδές (διδακτορικό)
4 άτομα x 5μήνες για Πρακτική Άσκηση (όλοι οι κύκλοι)


Προσωπικό
2 άτομ x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& outgoing)
2 άτομ x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BARCELO03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSES
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (όλοι οι κύκλοι)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχιακό)
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακό)
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (διδακτορικό)

4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακιτκή Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BARCELO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT DE BARCELONA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 Χ 14 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)

Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)

Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Σελίδες