Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 24

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSZAW73
Πανεπιστήμιο Fire University
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Izabela Modzelewska
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 7 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Πέτρος Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Valahia University of Târgoviște
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months

Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Κουζούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0530 Physical sciences
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 3 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E CIUDA-R01
Πανεπιστήμιο Universidad de Castilla-La Mancha
Σχολή Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas campus Ciudad Real
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemistry Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BARCELO03
Πανεπιστήμιο Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Σχολή Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE-UPC)
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2021 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0711: Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακό)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (διδακτορικό)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές (μεταπτυχιακό)
1 άτομο x 6 μήνες για Σπουδές (διδακτορικό)

4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Π. Κουτσούκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL (ETSIDI)
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Διονύσιος Μαντζαβίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E SALAMAN02
Πανεπιστήμιο Universidad de Salamanca
Σχολή Facultad de Ciencias Químicas (Ingeniería Química)
Συντονιστής Prof. Mariano Martin
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi di Napoli Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st cycle), 1 x 6 months (2nd cycle), 1 x 6 months (3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st cycle), 1 x 6 months (2nd cycle), 1 x 6 months (3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 5 months

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο Izmir Institute of Technology - IZTECH
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Nami KÜÇÜK
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο Sapienza Università di Roma
Σχολή Faculty of Civil and Industrial Engineering
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Clara D'Eletto
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering and processes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st cycle), 2 x 6 months (2nd cycle), 2 x 6 months (3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st cycle), 2 x 6 months (2nd cycle), 2 x 6 months (3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 14 days

Σελίδες