Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 33

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N BERGEN01
Πανεπιστήμιο Universitetet i Bergen
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες (μέχρι και το 21/22)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες (μέχρι και το 21/22)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Σαράντος Μαρινάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F RENNES01
Πανεπιστήμιο Université de Rennes 1
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 7ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)
Εξερχόμενοι
2ατομα x 6μήνες έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 2μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Χρυσοβαλάντω Ντεϊμεντέ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο Izmir Institute of Technology - IZTECH
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0722 Material Science and Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές (0722)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (0531)
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)
1 άτομο x 4ημέρες για Επιμόρφωση (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (εισερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & Πρακτική Άσκηση 2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & Πρακτική Άσκηση 2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 14 ημέρες/άτομο
2 άτομα Χ 14 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Θεοχάρης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN02
Πανεπιστήμιο Technische Uni Muenchen
Σχολή ΟΧΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2022-)
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ 6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ 6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/ 6 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Θεοχάρης Αχ. , Καραμάνος Ν
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F REIMS01
Πανεπιστήμιο Uni of Reims- Champagne-Ardenne
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-4 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-4 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF PALERMO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & 2 άτομα Χ 6 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & 2 άτομα Χ 6 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα Χ 14 ημέρες / άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χ. Καραπαναγιώτη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL GDANSK02
Πανεπιστήμιο Gdansk University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 chemistry, 0521 environ sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 3-6 μήνες & 1-6 μήνες πρακτική άσκηση
2ος κύκλος: 3-6 μήνες & 1-6 μήνες πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 3-6 μήνες & 1-6 μήνες πρακτική άσκηση
2ος κύκλος: 3-6 μήνες & 1-6 μήνες πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα)
0531 chemistry: 7 ημέρες για διδασκαλία και 7 ημέρες για επιμόρφωση, 0521 environ sciences: 7 ημέρες για διδασκαλία και 7 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα)
0531 chemistry: 7 ημέρες για διδασκαλία και 7 ημέρες για επιμόρφωση, 0521 environ sciences: 7 ημέρες για διδασκαλία και 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F POITIER01
Πανεπιστήμιο Université de Poitiers
Χώρα Γαλλία
Πόλη Poitiers
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 442 chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
20 μήνες κινητικότητας συνολικά
Εξερχόμενοι
20 μήνες κινητικότητας συνολικά
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 8 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 8 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Σελίδες