Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Θεοχάρης Αχιλλέας, Καραμάνος Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F REIMS01
Πανεπιστήμιο Universite de Reims Champagne-Ardenne
Σχολή UFR Médecine
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Nicolas Berthiller
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0512 Biochemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 1 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 1 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Θεοχάρης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL POZNAN01
Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz University in Poznan
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Izabela Banaszyk-Sabok
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Oviedo
Συντονιστής Raquel González Soengas
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months (2nd & 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 3 months (2nd cycle) & 1 x 6 months (3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days (outgoing)
STA 1 x 5 days (incoming)
STT 1 x 10 days (outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Valahia University of Târgoviște
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Σχολή Faculty of Chemistry
Χώρα Ισπανία
Άτομο Επικοινωνίας Enrique Gomez Bengoa
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 6 months (2nd cycle) & 1 x 6 months (3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 1 x 6 months (2nd cycle) & 1 x 6 months (3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 1 x 15 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG PLOVDIV04
Πανεπιστήμιο Paisii Hilendarski University of Plovdiv
Χώρα Βουλγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Radosveta Mishevska
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Palermο
Τμήμα Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0521 Environmental sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & 2 άτομα Χ 6 μήνες για Πρακτική Άσκηση (0531 Chemistry)
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες & 2 άτομα Χ 6 μήνες για Πρακτική Άσκηση (0521 Environmental sciences)
Προσωπικό
2 άτομα Χ 14 ημέρες / άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Θεοχάρης Αχ. Τσέλιος Θ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I VERCELL01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi del Piemonte Orientale
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων Chemistry, Biochemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 10 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο Sapienza Università di Roma
Συντονιστής Prof. Silvia Chichiarelli
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Sabina Imbimbo
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months (0916 Pharmacy)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months (0531 Chemistry)
Προσωπικό
STA 2 x 10 days (0531 Chemistry outgoing - 0916 Pharmacy incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Θεοχάρης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I VARESE02
Πανεπιστήμιο Università degli Studi dell'Insubria
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Lucia Cortese
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 6 months
Προσωπικό
STA 4 x 5 days

Σελίδες