Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπυρίδων Βλάσσης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO01
Πανεπιστήμιο BRNO University of Technology
Σχολή Faculty of Electrical Engineering and Communication
Συντονιστής Fabian Khateb
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη Brno
Άτομο Επικοινωνίας Jarmila Poncova
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0533 physics, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
10 μήνες (2 φοιτητές)
Εξερχόμενοι
10 μήνες (2 φοιτητές)
Προσωπικό
10 ημέρες (2 άτομα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βιτωράτος Ευάγγελος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I COSENZA01
Πανεπιστήμιο UNIV. OF CALABRIA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βιτωράτος Ευάγγελος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A GRAZ02
Πανεπιστήμιο Graz University of Technology
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 441/0533
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/5 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E GRANADA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF GRANADA
Χώρα Ισπανία
Πόλη GRANADA
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0523 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Teaching (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Για Πρακτική Άσκηση 2 άτομα Χ 4 μήνες
Εξερχόμενοι
Για Πρακτική Άσκηση 2 άτομα Χ 4 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα
4 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα X 3 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα X 3 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα
4 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος, Σπυρίδων Βλάσσης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU12
Πανεπιστήμιο Dogus Universitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Προπτυχιακοί:2 άτομα Χ 12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 άτομα Χ 12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2 άτομα Χ 12 μήνες
Εξερχόμενοι
Προπτυχιακοί:2 άτομα Χ 12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 άτομα Χ 12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2 άτομα Χ 12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2Χ5 (ημέρες)
Διοικητικό Προσωπικό-2Χ5 (ημέρες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στέλιος Κουρής
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WROCLAW02
Πανεπιστήμιο Wroclaw University of Technology
Συντονιστής Anna Jakubiak-Marcinkowska
Χώρα Πολωνία
Πόλη Wroclaw
Άτομο Επικοινωνίας Jaroslaw Mysliwiec
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 φοιτητές Χ 6 μήνες ανά μάθημα
Εξερχόμενοι
2 φοιτητές Χ 6 μήνες ανά μάθημα
Προσωπικό
1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU14
Πανεπιστήμιο ISIK UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 Electronics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες για σπουδές
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες για σπουδές και 3 άτομα Χ 1 μήνα/άτομο για πρακτική άσκηση
3ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες για σπουδές και 3 άτομα Χ 1 μήνα/άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες για σπουδές
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες για σπουδές και 3 άτομα Χ 1 μήνα/άτομο για πρακτική άσκηση
3ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες για σπουδές και 3 άτομα Χ 1 μήνα/άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες = 10 ημέρες για διδασκαλία και 2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες = 10 ημέρες για διδασκαλία και 2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Βιτωράτος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Σελίδες