Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στέλιος Κουρής
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WROCLAW02
Πανεπιστήμιο Wroclaw University of Technology
Συντονιστής Anna Jakubiak-Marcinkowska
Χώρα Πολωνία
Πόλη Wroclaw
Άτομο Επικοινωνίας Jaroslaw Mysliwiec
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 φοιτητές Χ 6 μήνες ανά μάθημα
Εξερχόμενοι
2 φοιτητές Χ 6 μήνες ανά μάθημα
Προσωπικό
1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε Βιτωράτος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO IASI02
Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Σχολή faculty of Physics
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0533 physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα / 18 μήνες για σπουδές & 4 άτομα / 24 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα / 18 μήνες για σπουδές & 2 άτομα / 12 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 10 ημέρες & 2 άτομα / 14 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 10 ημέρες & 2 άτομα / 14 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ψυχαλίνος Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK KOSICE03
Πανεπιστήμιο Technical University of Košice
Συντονιστής Bc.Monika Gaalova
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Prof. Ivo Petras
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 071, 0714
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 students x 5 months
Εξερχόμενοι
3 students x 5 months
Προσωπικό
2 persons/10 days (teaching - outbound/inbound)
2 persons/10 days (training - outbound/inbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Ψυχαλίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW02
Πανεπιστήμιο AGH University of Science and Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 electronics & communication
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
12 μήνες
Εξερχόμενοι
6 άτομα Χ 12 μήνες = 72 μήνες
(1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες
3ος κύκλος: 2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία & για 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 14 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I UDINE01
Πανεπιστήμιο University of Udine
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
1 Χ 8 ώρες/εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF CYPRUS
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές προπτυχιακό
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές μεταπτυχιακό
Εξερχόμενοι
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές προπτυχιακό
1άτομο x 5μήνες για Σπουδές μεταπτυχιακό
Προσωπικό
1άτομοx 8 ώρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βιτωράτος Ευάγγελος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT VILNIUS01
Πανεπιστήμιο Vilniaus Universitetas
Χώρα Λιθουανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 441/0533
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό- 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ευάγγελος Βιτωράτος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TIMISOA01
Πανεπιστήμιο Universitatea de Vest din Tmisoara/Weast University of Timisoara
Χώρα Ρουμανία
Πόλη Timisoara
Άτομο Επικοινωνίας Oana Roxana Ivan
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 441 physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
5 μήνες κινητικότητας σε κάθε κύκλο σπουδών & 1 άτομο Χ 3 μήνες κινητικότητα για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
5 μήνες κινητικότητας σε κάθε κύκλο σπουδών & 1 άτομο Χ 3 μήνες κινητικότητα για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Βιτωράτος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Καζαντζίδης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ανδρέας Καζαντζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOBLENZ01
Πανεπιστήμιο Hochschule Koblenz, RheinAhr Campus Remagen University of Applied Sciences
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 710 Engineering and Engineering Trades
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο

Σελίδες