Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 29

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Παύλος Κόντος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D WURZBURG01
Πανεπιστήμιο JULIUS MAXIMILIAN UNIVERSITY OF WURZBURG
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 8ώρες/2ημέρες min για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0226 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 8 ώρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LIEGE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITE DE LIEGE
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομo x 7ημέρες για Διασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομo x 7ημέρες για Epπιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Παρούσης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ EE TALLINN05
Πανεπιστήμιο Tallin University
Χώρα Εσθονία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and Ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS004
Πανεπιστήμιο Université Paris Sorbonne
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and Ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK NITRA01
Πανεπιστήμιο Constantine the Philosopher University in Nitra
Σχολή FAculty of Arts
Τμήμα Depa of Philosophy
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 226 philosophy & ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOLN01
Πανεπιστήμιο University of Cologne
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA 07
Πανεπιστήμιο Charles University in Prague
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 08.1 Φιλοσοφία
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Κόντος (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο BOGAZICI UNIVERSITY
Τμήμα DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
Συντονιστής STEPHEN VOSS
Χώρα Τουρκία
Πόλη Istanbul
Άτομο Επικοινωνίας AYSUN KAN
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 226
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 ΑΤΟΜΟ Χ 6 ΜΗΝΕΣ
Εξερχόμενοι
1 ΑΤΟΜΟ Χ 6 ΜΗΝΕΣ
Προσωπικό
1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ / 8 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID 03
Πανεπιστήμιο Universidad Complutense de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 8.1
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-ΚΟΝΤΟΣ Π., ΜΟΥΖΑΛΑ Μ.

Σελίδες