Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 31

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Third University of Rome
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-KΟΝΤΟΣ Π., ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ Ε.,
ΜΟΥΖΑΛΑ Μ

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3-18 μήνες
Προπτυχιακοί:3- μήνες
Μεταπτυχιακοί:3-μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3- 18 μήνες
Προπτυχιακοί:3- μήνες
Μεταπτυχιακοί:3-μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID03
Πανεπιστήμιο Universidad Complutense de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 8.1
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-ΚΟΝΤΟΣ Π., ΜΟΥΖΑΛΑ Μ.

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LIEGE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITE DE LIEGE
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομo x 7ημέρες για Διασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομo x 7ημέρες για Epπιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο BOGAZICI UNIVERSITY
Τμήμα DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
Συντονιστής STEPHEN VOSS
Χώρα Τουρκία
Πόλη Istanbul
Άτομο Επικοινωνίας AYSUN KAN
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 226
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 ΑΤΟΜΟ Χ 6 ΜΗΝΕΣ
Εξερχόμενοι
1 ΑΤΟΜΟ Χ 6 ΜΗΝΕΣ
Προσωπικό
1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ / 8 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D FREIBUR01
Πανεπιστήμιο Albert - Ludwigs Universität Freiburg
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων Φιλοσοφία
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2-10 μήνες
Προπτυχιακοί:2- μήνες
Μεταπτυχιακοί:2- μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2-μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2-10 μήνες
Προπτυχιακοί:2- μήνες
Μεταπτυχιακοί:2- μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2-μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Κόντος Π., Μουζάλα Μ. (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOLN01
Πανεπιστήμιο University of Cologne
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Παύλος Κόντος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D WURZBURG01
Πανεπιστήμιο JULIUS MAXIMILIAN UNIVERSITY OF WURZBURG
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 8ώρες/2ημέρες min για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 7ημέρες για Διδιασκαλία (In- & outgoing)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (In- & outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA03
Πανεπιστήμιο Universidade Nova de Lisboa
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Π. KONTOS (1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Σελίδες