Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 25

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS010
Πανεπιστήμιο Université Paris Nanterre
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Karine Nizan
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOLN01
Πανεπιστήμιο University of Cologne
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK BRATISL02
Πανεπιστήμιο Univerzita Komenského (Comenius University in Bratislava)
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Παύλος Κόντος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D WURZBUR01
Πανεπιστήμιο Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 8ώρες/2ημέρες min για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID03
Πανεπιστήμιο Universidad Complutense de Madrid
Χώρα Ισπανία
Άτομο Επικοινωνίας Nieves Sánchez
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months (1st cycle) & 2 x 10 months (2nd & 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months (1st cycle) & 2 x 10 months (2nd & 3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Τμήμα Department of Philosophy
Χώρα Τουρκία
Πόλη Istanbul
Άτομο Επικοινωνίας Kathryn Kranzler
Σε ισχύ 2014 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN02
Πανεπιστήμιο KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWTA II
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό- 1 άτομο x 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο University of Zilina
Σχολή Faculty of Humanities
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Lenka Kalusova
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Σαγκριώτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D LUNEBUR01
Πανεπιστήμιο Leuphana University Lüneburg
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Sandra Schnell
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μουζάλα Μελίνα, Μαρίτα Τάταρη
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LOUVAIN01
Πανεπιστήμιο Université Catholique de Louvain
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 6 months
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο

Σελίδες