Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 31

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο University of Zilina
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2005 έως 2027
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2 / μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/ μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2 / μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/ μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2019 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0226 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 8 ώρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LOUVAIN01
Πανεπιστήμιο Université Catholique de Louvain
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2005 έως 2027
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/ μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/ μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA07
Πανεπιστήμιο Charles University in Prague
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2017 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 08.1 Φιλοσοφία
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Κόντος (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο Sapienza Universita di Roma
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-7 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS468
Πανεπιστήμιο Université Paris Sorbonne
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy and Ethics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK BRATISL02
Πανεπιστήμιο Univerzita Komenského (Comenius University in Bratislava)
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 Philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μουζάλα Μελίνα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3-18 μήνες
Προπτυχιακοί:3- μήνες
Μεταπτυχιακοί:3-μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3- 18 μήνες
Προπτυχιακοί:3- μήνες
Μεταπτυχιακοί:3-μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN02
Πανεπιστήμιο KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWTA II
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό- 1 άτομο x 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μελίνα Μουζάλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μελίνα Μουζάλα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOLN01
Πανεπιστήμιο University of Cologne
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0223 philosophy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Σελίδες