Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 20

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Πατρινός
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ S STOCKHO03
Πανεπιστήμιο KAROLINSKA INSTITUTET
Χώρα Σουηδία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 3μήνες/έκαστο για Σπουδές

Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA 01
Πανεπιστήμιο I ROMA 01 Univ. of Rome Sapienza
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Προσωπικό
1 άτομο για minimum ημερών 2 & ώρες διδασκαλίας 8 (είσερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ. Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANIA01
Πανεπιστήμιο Uiniversity of Catania
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ. Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK PORTSMO01
Πανεπιστήμιο University of Portsmouth
Σχολή School of Pharmacy and Biomedical Sciences
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για Επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για Επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα / 30 μήνες (συνολικά)
Εξερχόμενοι
3 άτομα / 18 μήνες (συνολικά)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα / 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA07
Πανεπιστήμιο Charles University
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I MILANO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Milano
Τμήμα dipertamento di Scienze Farmaceutiche
Χώρα Ιταλία
Πόλη Milano
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 4 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 4 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS 005
Πανεπιστήμιο Université PARIS 5 René Descartes
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες (Προπτυχιακό)
1 άτομο Χ 6 μήνες (Μεταπτυχιακό)
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες (Προπτυχιακό)
1 άτομο Χ 6 μήνες (Μεταπτυχιακό)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO 06
Πανεπιστήμιο Un. of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Συντονιστής Dalibor Levicek
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες

Σελίδες