Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 19

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D REGENSB01
Πανεπιστήμιο Universität Regensburg
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Christine Betzner
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A SALZBUR19
Πανεπιστήμιο Paracelsus Medical University (PMU)
Συντονιστής Rosalyn Eder
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 12 months
traineeship 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 12 months
traineeship 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days
STT 1 x 10 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS03
Πανεπιστήμιο Université Toulouse III - Paul Sabatier
Σχολή Faculty of Health
Τμήμα Department of Pharmacy
Συντονιστής Barbora Lajoie
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Laure Rouch
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 X 5 months
traineeships 1 X 12 months
Εξερχόμενοι
studies 2 X 5 months
traineeships 1 X 12 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2025
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα / 30 μήνες (συνολικά)
Εξερχόμενοι
3 άτομα / 18 μήνες (συνολικά)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα / 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LYON01
Πανεπιστήμιο Université Claude Bernard Lyon 1
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 8 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 8 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO05
Πανεπιστήμιο Masaryk University
Σχολή Faculty of Pharmacy
Συντονιστής Adela Firlova (Departmental Coordinator), firlovaa@mail.muni.cz
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Άτομο Επικοινωνίας Violeta Osouchova (Institutional Coordinator)
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 student for Studies X 10 months
Εξερχόμενοι
1 student for Studies X 10 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ALCAL-H01
Πανεπιστήμιο Universidad de Alcala
Σχολή Faculty of Pharmacy
Χώρα Ισπανία
Άτομο Επικοινωνίας José Alfonso Lafuente García
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο Sapienza Università di Roma
Συντονιστής Prof. Silvia Chichiarelli
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Sabina Imbimbo
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F ANGERS01
Πανεπιστήμιο Université d’Angers
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Guillaume LE VIGUELOUX
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 9 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 9 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA14
Πανεπιστήμιο University of Nicosia
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Marianna Michael
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 Pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 days
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 days
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Σελίδες