Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A SALZBUR19
Πανεπιστήμιο Paracelsus Medical University - Private Foundation
Συντονιστής Dr. Rosalyn Eder, MA
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2022 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0916: Pharmacy (12.5 - 727)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Studies: 2 students X 12 months //
Traineeships: 2 students X 10 months
Εξερχόμενοι
Studies: 2 students X 12 months //
Traineeships: 2 students X 10 months
Προσωπικό
For Teaching: 2 staff x 10 days [in & out]
For Training: 2 staff x 10 days [in & out]

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS03
Πανεπιστήμιο Universite Toulouse III - Paul Sabatier
Σχολή Faculty of Health
Τμήμα Department of Pharmacy
Συντονιστής Barbora Lajoie
Χώρα Γαλλία
Πόλη TOULOUSE
Άτομο Επικοινωνίας Laure Rouch
Σε ισχύ 2022 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 students X 10 months (for Studies)
1 student X 12 months (for Traineeships)
Εξερχόμενοι
2 students X 10 months (for Studies)
1 student X 12 months (for Traineeships)
Προσωπικό
2 Staff for Teaching X 5 days (outgoing)
2 Staff for Training X 10 days (outgoing)

2 Staff for Teaching X 5 days (incoming)
2 Staff for Training X 10 days (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA14
Πανεπιστήμιο University of Nicosia
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
20 μήνες
Εξερχόμενοι
20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 x 8(ώρες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LYON1
Πανεπιστήμιο UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (8)
Εξερχόμενοι
2 άτομα (8)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο I ROMA 01 Univ. of Rome Sapienza
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANIA01
Πανεπιστήμιο University of Catania
Συντονιστής Prof. Salvatore Guccione
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2022 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1x6 (studies)
Εξερχόμενοι
1x6 (studies)
Προσωπικό
1x7 ημέρες (διδασκαλία)
1χ7 ημέρες (επιμόρφωση)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA07
Πανεπιστήμιο Charles University
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0916 pharmacy
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Αντιμησιάρη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Padova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0916
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 12 μήνες σύνολο
Προσωπικό
1 άτομο για minimum ημερών 2 & ώρες διδασκαλίας 8 (είσερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αντιμησιάρη Σοφία (Καθηγήτρια) Πατρινός Γεώργιος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αντιμησιάρη Σοφία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D BERLIN01
Πανεπιστήμιο Freie Universität Berlin
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 727
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2 /10 μήνες
Προπτυχιακοί:2 -
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2 /10 μήνες
Προπτυχιακοί:2 -
Προσωπικό

Σελίδες