Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 26

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA02
Πανεπιστήμιο CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 05 ENVIRONMETAL SCIENCES-NATURAL SCIENCES
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ass. Prof. Catherine Papanicolaou
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία(in-&outgoing)
1 άτομο x 10ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MK SKOPJE01
Πανεπιστήμιο SS. Cyril & Methodius University in Skopje
Χώρα Μακεδονία [ΠΓΔΜ]
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία)

2 άτομα x 5 ημέρες (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK SHEFFIE01
Πανεπιστήμιο University of Sheffield
Τμήμα Department of Civil & Structural Engineering
Συντονιστής Dr Maurizio Guadagnini
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 582 Building & Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 (μέγιστος αριθμός φοιτητών)
10 (μέγιστος αριθμός φοιτητομηνών)
Εξερχόμενοι
2 (μέγιστος αριθμός φοιτητών)
10 (μέγιστος αριθμός φοιτητομηνών)
Προσωπικό
- 1 άτομο x 5 ημέρες (για διδασκαλία) εξερχόμενη/εισερχόμενη κινητικότητα
- επιμόρφωση: μετά από συνεννόηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CHIETI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 (12 μήνες)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 (12 μήνες)
Προσωπικό
εξερχόμενη κινητικότητα 2 άτομα Χ 5 ημέρες (10 ημέρες)

εισερχόμενη κινητικότητα 2 άτομα Χ 5 ημέρες (10 ημέρες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PISA01
Πανεπιστήμιο University of Pisa
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα): 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο
(Εισερχόμενη Κινητικότητα): 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στέφανος Δρίτσος, Κ. Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DORTMUN01
Πανεπιστήμιο TU Dortmund University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering, 0731 architecture and town planning
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες

0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες

0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
0732 building and civil engineering & 0731 architecture and town planning:
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F ST-ETIE05
Πανεπιστήμιο Ecole Nationale d' Ingenieurs de SaintiEtienne (ENISE)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering, 0732 Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Εξερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI03
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Napoli "Parthenope"
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο /1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο /1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο /1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο /1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ. Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK BRIGHTO 02
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF BRIGHTON
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2005 έως 2020
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2Χ2 ημέρες/άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2Χ2 ημέρες/άτομο

Σελίδες