Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 18

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Θεόδωρος Καραβασίλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο University of Porto
Σχολή Faculty of Engineering
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δήμητρα Κατσώτα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA04
Πανεπιστήμιο Universidad Politécnica de Cartagena
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0731: Architecture and town planning, 0410: Business and administration, 0713: Electricity and energy, 0610: Information and Communication Technologies (ICTs), 0732: Building and civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E CIUDA-R01
Πανεπιστήμιο Universidad de Castilla-La Mancha
Σχολή Escuela Politécnica campus Cuenca
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Studies 3 x 5 months
Εξερχόμενοι
Studies 3 x 5 months
Προσωπικό
STA 3 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Δήμας Αθανάσιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi di Napoli Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2025
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 ATOMO

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA18
Πανεπιστήμιο TED University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
traineeship 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
traineeship 1 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LYON11
Πανεπιστήμιο École Centrale de Lyon (ENISE)
Χώρα Γαλλία
Πόλη former F ST-ETIE05
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering, 0732 Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Εξερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI09
Πανεπιστήμιο Universita degli studi della campania "Luigi Vanvitelli"
Τμήμα Departimento di Ingeneria Civile
Συντονιστής Renato Fabrocile
Χώρα Ιταλία
Πόλη Napoli
Άτομο Επικοινωνίας Renata Valente
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CHIETI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0732
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi di Salerno
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 1 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 1 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθανάσιος Δήμας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Civil and Environmental Engineering Department
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Emma Zeniou
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0710 Engineering and engineering trades
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Σελίδες