Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 24

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi Roma Tre
Τμήμα Department of Engineering
Συντονιστής Giampiero Sciortino, Francesco Bella
Χώρα Ιταλία
Πόλη Rome
Άτομο Επικοινωνίας Roberta Palmieri
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building & Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό
Προσωπικό
1 άτομο Χ 1 εβδομάδα/8 ώρες διδασκαλία & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F ST ETIE05
Πανεπιστήμιο Ecole Nationale d' Ingenieurs de SaintiEtienne (ENISE)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering, 0732 Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Εξερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Θεόδωρος Καραβασίλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DO PORTO
Σχολή FACULDADE DE ENGENARIA
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2021 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI09
Πανεπιστήμιο Universita degli studi della campania "Luigi Vanvitelli"
Τμήμα Departimento di Ingeneria Civile
Συντονιστής Renato Fabrocile
Χώρα Ιταλία
Πόλη Napoli
Άτομο Επικοινωνίας Renata Valente
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture and town planning, 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά κύκλο)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά κύκλο)
Προσωπικό
1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αθανασιος Χασιάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA03
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0712, 0731,061,041
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2ατομα x 5ημέρες/εκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL OLSZTYN01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN PLSZTYN (UWM)
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα X 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα X 5 μήνες
Προσωπικό
1X1 εβδομάδα Χ 5 ώρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ass. Prof. Catherine Papanicolaou
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία(in-&outgoing)
1 άτομο x 10ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ. Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Salerno
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building & civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα/12 μήνες για σπουδές & 1 άτομοΧ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα/12 μήνες για σπουδές & 1 άτομοΧ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 10 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 10 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA18
Πανεπιστήμιο TED University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες & Πρακτική Άσκηση 1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες & Πρακτική Άσκηση 1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO01
Πανεπιστήμιο Brno Univeristy of Technology
Σχολή Faculty of Mechanical Engineering
Συντονιστής Josef Slapal
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη Brno
Άτομο Επικοινωνίας Tomas Lady
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 054 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα για σπουδές και 10 μήνες Πρακτική άσηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα για σπουδές και 15 μήνες Πρακτική άσηση
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 6 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο Χ 8 ώρες= 12 εβδομάδες
(εξερχόμενη κινητικότητα) 6 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο Χ 8 ώρες= 12 εβδομάδες

Σελίδες