Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 28

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ass. Prof. Catherine Papanicolaou
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες/έκαστος για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία(in-&outgoing)
1 άτομο x 10ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ. Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Salerno
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building & civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα/12 μήνες για σπουδές & 1 άτομοΧ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα/12 μήνες για σπουδές & 1 άτομοΧ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 10 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 10 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA18
Πανεπιστήμιο TED University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες & Πρακτική Άσκηση 1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες & Πρακτική Άσκηση 1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Παπανικολάου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO01
Πανεπιστήμιο Brno Univeristy of Technology
Σχολή Faculty of Mechanical Engineering
Συντονιστής Josef Slapal
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη Brno
Άτομο Επικοινωνίας Tomas Lady
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 054 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα για σπουδές και 10 μήνες Πρακτική άσηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα για σπουδές και 15 μήνες Πρακτική άσηση
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 6 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο Χ 8 ώρες= 12 εβδομάδες
(εξερχόμενη κινητικότητα) 6 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο Χ 8 ώρες= 12 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Δημήτριος Κούτουλας (Επίκουρος Καθηγητής)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA04
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CHIETI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0732
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 (12 μήνες)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 (12 μήνες)
Προσωπικό
εξερχόμενη κινητικότητα 2 άτομα Χ 5 ημέρες (10 ημέρες)

εισερχόμενη κινητικότητα 2 άτομα Χ 5 ημέρες (10 ημέρες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σ Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PISA01
Πανεπιστήμιο University of Pisa
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα): 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο
(Εισερχόμενη Κινητικότητα): 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Θεόδωρος Καραβασίλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DO PORTO
Σχολή FACULDADE DE ENGENARIA
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2021 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 Building and Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αθανασιος Χασιάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA03
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0712, 0731,061,041
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2ατομα x 5ημέρες/εκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Θεόδωρος Καραβασίλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δρίτσος Στέφανος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN03
Πανεπιστήμιο University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU)
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 582 building and civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
12 μήνες, 2 άτομα/έτος
Εξερχόμενοι
12 μήνες, 2 άτομα/έτος
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα (1 εβδομάδα/άτομο)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα (1 εβδομάδα/άτομο)

Σελίδες