Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 46

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κολιόπουλος Δημήτρης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/24 μήνες
Προπτυχιακοί:6/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/24 μήνες
Προπτυχιακοί:6/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6/24 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-4 άτομα (από 1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αθανάσιος Κάραλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 01 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για προπτυχικές Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BIALYST04
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF BIALYSTOK
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες x 5ημέρες για Διδασκαλία (In-&outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες για Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA31
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY NICCOLO CUSANO
Χώρα Ιταλία
Πόλη ROMA
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education /Early Childhood Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 5ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στελλάκης Νεκτάριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TRTRABZON04
Πανεπιστήμιο Trabzon Üniversitesi
Σχολή Faculty of Education
Χώρα Τουρκία
Πόλη Trabzon
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Meral B.Ergisi
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 011, 0112
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες (TBD)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες (TBD)
Προσωπικό
2 άτομα για 8 ώρες ο καθένας (εισερχόμενη & εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλης Κόμης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE01
Πανεπιστήμιο Université Nice Antipolis
Σχολή Laboratoire d' Innovation et Numérique pour l' éducation (LINE)
Χώρα Γαλλία
Πόλη NIce
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 education science
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 2 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 2 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλης Κόμης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LYON02
Πανεπιστήμιο Université Lumière Lyon 2
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 educational science (robotique pedagogique)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα (1ος & 2ος κύκλος) Χ 6 μήνες = 18 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα (1/κύκλο) Χ 6 μήνες = 18 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 7 ημέρες/άτομο=17 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 7 ημέρες/άτομο=17 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Ραβάνης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT SIAULIA01
Πανεπιστήμιο Šiauliai University
Χώρα Λιθουανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E LOGRON016
Πανεπιστήμιο Universidad Internacional de la Rioja
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 14 teacher training & Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες=12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες=12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 2 εβδομάδες (συνολικά)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 2 εβδομάδες (συνολικά)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU42
Πανεπιστήμιο Istanbul Gedik University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 14 teacher training & Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες=12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες=12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 2 εβδομάδες

Σελίδες