Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 41

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθανάσιος Καραλής
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο Palacký University Olomouc
Σχολή Faculty of Education
Συντονιστής Dr. Alena Jůvová
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Άτομο Επικοινωνίας Sabina Kubisová
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 01 Education, 0114 Teacher training with subject specialization
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης, Αναστασία Μισιρλή
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N TROMSO01
Πανεπιστήμιο The Arctic University of Norway
Χώρα Νορβηγία
Άτομο Επικοινωνίας Kristian Osnes Aambø
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
traineeship 2 x 4 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
traineeship 2 x 4 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 3 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU21
Πανεπιστήμιο Yeditepe University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Onur Seçkin
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0119 Education, not elsewhere classified (Educational Sciences - Guidance and Psychological Counselling)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Κολιόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F MARSEIL84
Πανεπιστήμιο Université d'Aix-Marseille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU03
Πανεπιστήμιο Istanbul University
Σχολή Faculty of Communication
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2015 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0113 Teacher Training and Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 10 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Στελλάκης Νεκτάριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR TRABZON04
Πανεπιστήμιο Trabzon Üniversitesi
Σχολή Faculty of Education
Χώρα Τουρκία
Πόλη Trabzon
Άτομο Επικοινωνίας Kübra ÜNAL
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0112 Pre-school Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 6 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Λεωνίδας Σωτηρόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO IASI02
Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education, 0112 Training for pre-school teachers, 0113 Teacher training without subject specialization
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
traineeship 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
traineeship 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Kathryn Kranzler
Σε ισχύ 2005 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0114 Teacher training with subject specialisation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθανάσιος Κάραλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU65
Πανεπιστήμιο Istanbul Kent University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2022 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 3 x 10 days (outgoing) / 3 x 7 days (incoming)
STT 2 x 7 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Στελλάκης Νεκτάριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Στελλάκης Νεκτάριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Early Childhood Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 2 days

Σελίδες