Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 48

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλης Κόμης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LIMOGES01
Πανεπιστήμιο Universite de Limoges
Σχολή Faculte des Lettres et des Sciences Humaines
Συντονιστής Anne Gabaud
Χώρα Γαλλία
Πόλη Limoges
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 14 teacher training and education sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1/6 για σπουδές και 1/6 πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1/6 για σπουδές και 1/6 πρακτική άσκηση
Προσωπικό
2/16 για διδασκαλία και 2/60 για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στελλάκης Νεκτάριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA06
Πανεπιστήμιο Sofia University St. Kliment Ohridski
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα x 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Κυπριανός
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E GRANADA01
Πανεπιστήμιο University of Granada
Σχολή Faculty of Education
Χώρα Ισπανία
Πόλη Granada
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 1 Education, 14 Education Teacher Training
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα (1 εβδομάδα)
(εξερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλης Κόμης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS)
Σχολή Laboratoire d' Innovation et Numérique pour l' éducation (LINE)
Χώρα Γαλλία
Πόλη NIce
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 education science
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 2 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 2 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS005
Πανεπιστήμιο PARIS DESCARTES UNIVERSITY
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-20 ημέρες (2014/2015) & 5 ημέρες 2015/2021

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR TRABZON01
Πανεπιστήμιο Karadeniz Teknik Universitesi
Συντονιστής Meral Besken Ergisi
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Sener Karaosmanoglu
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 14 teacher training and education science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα/2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSZAW04
Πανεπιστήμιο AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
6 άτομα x 5 μήνες
Εξερχόμενοι
6 άτομα x 4,5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα x 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D FREIBUR05
Πανεπιστήμιο Protestant University of Applied Sciences Freiburg
Τμήμα Department of Educational and Supervision
Χώρα Γερμανία
Πόλη Freiburg
Άτομο Επικοινωνίας Reinhard Lohmiller
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 14 Teacher Training and Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 12 μήνες = 24 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλης Κόμης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B NAMUR01
Πανεπιστήμιο Universite de Namur
Χώρα Βέλγιο
Πόλη Namur
Άτομο Επικοινωνίας Catherine Bernard
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 14 Computer Science and education sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1X6 (και 1Χ6 για πρακτική άσκηση)
Εξερχόμενοι
1X6 (και 1Χ6 για πρακτική άσκηση)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 16 ημέρες & επιμόρφωση 2 άτομα Χ 60 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 16 ημέρες & επιμόρφωση 2 άτομα Χ 60 ημέρες

Σελίδες