Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 48

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR BURDUR01
Πανεπιστήμιο Mehmet Akif Ersoy University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Hatice KORUR
Σε ισχύ 2021 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0111: Education science, 0112: Training for pre-school teachers
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες (σπουδές)
2 άτομα Χ 3 μήνες (για πρακτική άσκηση)
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες (σπουδές)
2 άτομα Χ 3 μήνες (για πρακτική άσκηση)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες για πρακτική άσκηση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο BOGAZICI UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα για σπουδές& 10 μήνες πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα για σπουδές& 10 μήνες πρακτική άσκηση
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα (20 ημέρες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κολιόπουλος Δημήτρης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/24 μήνες
Προπτυχιακοί:6/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/24 μήνες
Προπτυχιακοί:6/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6/24 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-4 άτομα (από 1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτρης Κολιόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο University of Palermo
Χώρα Ιταλία
Πόλη Palermo
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 111 education, 111/533 Education Science/Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 3 μήνες = 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (3ος κύκλος) Χ 3 μήνες = 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα/2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU03
Πανεπιστήμιο Istanbul University-Cerrahpasa
Σχολή Hasan Ali Yucel College of Education
Τμήμα Science Education
Συντονιστής Sevinc Hatipoglu
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 14 Teacher Training and Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες=12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες=12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Πούλου Μαρία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MT MALTA01
Πανεπιστήμιο University of Malta
Χώρα Μάλτα
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό- 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA06
Πανεπιστήμιο Sofia University St. Kliment Ohridski
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα x 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στελλάκης Νεκτάριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA03
Πανεπιστήμιο Hacettepe University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 01 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/ατομο για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία & (εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία & (εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ευγενία Αρβανίτη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I MODENA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Modena E Reggio Emilia
Τμήμα Depatrment of Education
Χώρα Ιταλία
Πόλη Modena
Άτομο Επικοινωνίας Dottssa Ernestina Ricevuto
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 311 Psychology, 011 students education & internships teachers' training, 111 teachers training and science of education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες=24 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες=24 μήνες & 2 άτομα Χ 3 μήνες = 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα / 7 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα / 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Νεκτάριος Στελλάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νεκτάριος Στελλάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P GUARDA01
Πανεπιστήμιο Instituto Politecnico da Guarda
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 14 Education Teacher Training
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο (για διδασκαλία και επιμόρφωση)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 2 εβδομάδες (για διδασκαλία και επιμόρφωση)

Σελίδες