Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 49

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Στέφανος Αρμακόλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK NITRA01
Πανεπιστήμιο Constantine the Philosopher University in Nitra
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Katarína Butorová
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months
traineeship 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
traineeship 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days (outgoing) / 2 x 5 days (incoming)
STT 2 x 5 days (outgoing) / 4 x 5 days (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LEFKOSI01
Πανεπιστήμιο Open University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education, 0319 Social and Behavioural Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days (outgoing) / 1 x 5 days (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK NITRA01
Πανεπιστήμιο Constantine the Philosopher University in Nitra
Σχολή Faculty of Social Sciences and Health Care
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Katarína Butorová
Σε ισχύ 2020 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0313 Psychology, 0923 Social work and counselling
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
0313 Psychology: studies 2 x 5 months / traineeship 1 x 5 months
0923 Social work and counselling: studies 2 x 5 months / traineeship 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
0313 Psychology: studies 2 x 5 months / traineeship 1 x 5 months
0923 Social work and counselling: studies 2 x 5 months / traineeship 1 x 5 months
Προσωπικό
0313 Psychology: STA 4 x 5 days / STT 4 x 5 days
0923 Social work and counselling: STA 2 x 5 days / STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Βικάτου Ευγενία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D HALLE01
Πανεπιστήμιο Martin Luther Universität Halle
Συντονιστής Prof. Torsten Fritzlar
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education, 0113 Teacher training without subject specialization
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Σταμέλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F MARSEIL84
Πανεπιστήμιο Université d'Aix-Marseille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0314 sociology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταμέλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NANCY43
Πανεπιστήμιο Université de Lorraine
Σχολή UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 3 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Σταμέλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103
Πανεπιστήμιο Université de Lille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταμέλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS010
Πανεπιστήμιο Université Paris Nanterre
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Karine Nizan
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0111 Education Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 3 x 10 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR01
Πανεπιστήμιο University of Maribor
Χώρα Σλοβενία
Άτομο Επικοινωνίας Uroš Kline
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0110 Education
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Δημάκος Ιωάννης
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO IASI02
Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Συντονιστής Prof. Dr. Daniela COJOCARU
Χώρα Ρουμανία
Άτομο Επικοινωνίας Lect. Dr. ELENA SIMONA VRANCEANU
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 011 Education , 923 Social Work
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 students X 5 months (for studies)
2 students X 5 months (for traineeships)
Εξερχόμενοι
2 students X 5 months (for studies)
2 students X 5 months (for traineeships)
Προσωπικό
1 Staff X 7 days (for TEACHING) - outgoing
1 Staff X 7 days (for TRAINING) - outgoing
2 staff X 7 days (for Teaching) - incoming
1 staff X 7 days (for Training) -incoming

Σελίδες