Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 44

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF ZILINA
Χώρα Σλοβακία
Πόλη ZILINA
Σε ισχύ 2018 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0111: Education science, 0114: Teacher training with subject specialization, 14.5 Social Work
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Πρακτική
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Πρακτική
Προσωπικό
3άτομα x 5 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
3άτομα x 5 ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO05
Πανεπιστήμιο Masaryk University in Brno
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 110 education, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα / 20 μήνες (συνολικά)
Εξερχόμενοι
4 άτομα / 20 μήνες (συνολικά)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα): 3 άτομα / 30 ημέρες συνολικά
(Εισερχόμενη κινητικότητα): 3 άτομα / 30 ημέρες συνολικά

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταμέλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS008
Πανεπιστήμιο Université Paris 8
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 05.7-05.9
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Α. Σπινθουράκη, Ι. Καμαριανός, Ι. Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA07
Πανεπιστήμιο Univerzita Karlova v Praze (Charles University)
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2018 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 014 teacher training and education science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα / 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα / 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 5 ημέρες
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ι. Δημάκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Third University of Rome
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ALCAL H01
Πανεπιστήμιο Universidad de Alcala
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 05.0 Psychology and Behavior Sciences Education/Teaching, 0923 Social Work
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
05.0Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ/1
Μεταπτυχιακοί:Χ/1
0923
2άτομα -18 Μήνες
(1 Προπτ., 1 Μεταπτ.)
Εξερχόμενοι
05.0
2άτομα -18 Μήνες
(1 Προπτ., 1 Μεταπτ.)
0923
2άτομα -18 Μήνες - Μόνο Ισπανικά Β2
(1 Προπτ., 1 Μεταπτ.)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1/5 μέρες
Διοικητικό Προσωπικό-2/10 μέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βικάτου Ευγενία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA05
Πανεπιστήμιο Instituto Politecnico de Lisboa - Escola Superior de Educacao de Lisboa
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 14, 0923
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3 -
Μεταπτυχιακοί:3 -
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες/ανά κύκλο
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες -Education Field,
2/10 μήνες- Social Work field
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες -Education Field,
2/10 μήνες- Social Work field
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 ΆΤΟΜO

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR DUZCE01
Πανεπιστήμιο Duzce University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταμέλος Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103 (former F LILLE03)
Πανεπιστήμιο Université de Lille- Sciences Humaines et Sociales
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικού-3 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής), Δημάκος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σπινθουράκη Ιουλία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR01
Πανεπιστήμιο University of Maribor
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 05.0
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Σελίδες