Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 21

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SALERNO01
Πανεπιστήμιο University of Salerno
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Giuseppe Russo
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 345, 314
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
e students x 5 months each
Εξερχόμενοι
3 students x 5 months each
Προσωπικό
1 x 8 hours

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθηνά Ζερβογιάννη, Αχιλλέας Κοντογεώργος, Δήμητρα Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SF HELSINK01
Πανεπιστήμιο University of Helsinki
Σχολή Faculty of Agriculture and Forestry
Χώρα Φινλανδία
Πόλη Helsinki
Άτομο Επικοινωνίας Sari Mikkola
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0311 Agricultural Economics, 041 Business Management, 0311 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες = 18 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες (ανά μάθημα) & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 15 ημέρες/άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 15 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ζερβογιάννη Αθηνά
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο SK ZILINA 01 University of Zilina
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2005 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήμες
Προπτυχιακοί:v
Μεταπτυχιακοί:v
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήμες
Προπτυχιακοί:v
Μεταπτυχιακοί:v
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Πολυμένης Αθανάσιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO05
Πανεπιστήμιο Masaryk University in Brno
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικού-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Αθηνά Ζερβογιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI PARTHENOPE DI NAPOLI
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2020 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 314 ECONOMICS, 345 MANAGEMENT & ADMINISTRATION
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για προπτυχιακές Σπουδές
1 άτομο x 6μήνες για μεταπτυχιακές Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστο για μεταπυτιχακές Σπουδές
Προσωπικό
4 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
4 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS48
Πανεπιστήμιο INSTITUT D' ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE/SCIECESPO TOULOUSE
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα
Εξερχόμενοι
3 άτομα
Προσωπικό
2

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES01
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd University (ELTE)
Σχολή Institute of Business Economics
Συντονιστής Dr Gabor Zemplen
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Aniko Szontagh (aniko.szontagh@dep.elte.hu)
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0311, 0314
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 φοιτητές x 5 μήνες ανά επιστημονικό πεδίο
Εξερχόμενοι
2 φοιτητές x 5 μήνες ανά επιστημονικό πεδίο
Προσωπικό
1 προσωπικό x 1 εβδομάδα (outgoing/incoming) ανά επιστημονικό πεδίο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αθηνά Ζερβογιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA01
Πανεπιστήμιο University of Chemistry and Technology Prague
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0311 Economics, 041 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/εκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/εκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομo x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αθηνά Ζερβογιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F BORDEAU45, F LYON71, F LEBOUR01
Πανεπιστήμιο INSEEC
Σχολή BBA INSEEC ECE BORDEAUX-BBA INSEECECE LYON-INCEEL BARCHELOR ALPES SAVOIE
Χώρα Γαλλία
Πόλη Bordeaux, Paris, Lyon
Άτομο Επικοινωνίας Aleksandra Dedieu
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 041 business Administration, 314 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
6 άτομα Χ 5 μήνες = 30 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5μήνες = 20 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 1 έβδομάδα/άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 1 έβδομάδα/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ζερβογιάννη Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ζερβογιάννη Αθηνά
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ USTINAD02
Πανεπιστήμιο Vysoka Skola Ekonomie A Managementu
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 314 340
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/5 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ/5 μήνες
Μεταπτυχιακοί:Χ/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:Χ/5 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/5 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ/5 μήνες
Μεταπτυχιακοί:Χ/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:Χ/5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1/5 μέρες
Διοικητικό Προσωπικό-2/5 μέρες

Σελίδες