Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 27

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ασπράγκαθος Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I COSENZA01
Πανεπιστήμιο Università della Calabria
Τμήμα Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale
Συντονιστής Prof. Giuseppe Carbone
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0714/0715
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες = 12 μήνες (μετά από συνεννόηση)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες = 12 μήνες (μετά από συνεννόηση)
Προσωπικό
1 άτομο / μία εβδομάδα για διδασκαλία (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα-μετά από συνεννόηση)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Νικολακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N STAVANG01
Πανεπιστήμιο University of Stavanger
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 52 Engineering and Engineering Trades (Mechanical Engineering)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1 ανά κύκλο) Χ 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (1 ανά κύκλο) Χ 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα)
1 άτομο / 1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη Κινητικότητα)
1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F ST-ETIE05
Πανεπιστήμιο Ecole Nationale d' Ingenieurs de SaintiEtienne (ENISE)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering, 0732 Civil Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Εξερχόμενοι
0715 Mechanical Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
0732 Civil Engineering: 4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη κινητικότητα)
0715 Mechanical Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα
0732 Civil Engineering: 1 άτομο/1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλειος Κωστόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA14
Πανεπιστήμιο University of Nicosia
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0710 Oil & Gas Engineering, 0715 Mechanical Engineering (Including Aeronautics & Robotics/Control)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα / 1 εβδομάδα (ανά άτομο)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα / 1 εβδομάδα (ανά άτομο)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID26
Πανεπιστήμιο Universidad Rey Juan Carlos
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0716 aerospace engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT KAUNAS02
Πανεπιστήμιο Kaunas University of Technology
Χώρα Λιθουανία
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 071 engineering and engineering trades
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 2-5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 2-5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA109
Πανεπιστήμιο Tecnico Lisboa (Univeristy of Lisbon)
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες για σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες για σπουδές
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για πρακτική άσκηση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NTRONDHE01
Πανεπιστήμιο Norwegian University of Science and Technology
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής),Τσερπές Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελάκης Σπύρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BARCELO 03
Πανεπιστήμιο Universitat Polytecnica de Catalunya
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Προσωπικό

Σελίδες