Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 26

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελάκης Σπύρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI02
Πανεπιστήμιο Kocaeli University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:9/54 μήνες
Προπτυχιακοί:3/1 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/1 μήνες
Υποψ;hfioi Διδάκτορες:3/1 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:9/54 μήνες
Προπτυχιακοί:9/5 μήνες
Μεταπτυχιακοί:9/5 μήνες
Υποψ;hfioi Διδάκτορες:9/5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτikό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E SALAMAN02
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF SALAMANCA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα X 6 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα X 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 (5)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO GALATI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
1 άτομο Χ 2-5 ώρες
1 άτομο Χ 2-5 ώρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μάργαρης Διονύσιος - Ελευθέριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES08
Πανεπιστήμιο Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 06.1-07.6-11.9
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:5/21 μήνες
Προπτυχιακοί:3/9
Μεταπτυχιακοί:3/9
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/1
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/24 μήνες
Προπτυχιακοί:2/6
Μεταπτυχιακοί:2/6
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/6
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ADANA01
Πανεπιστήμιο Cukurova Universitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/40 μήνες
Προπτυχιακοί:4/40 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/40 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/40 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D HANNOVE01
Πανεπιστήμιο Leibniz Universität Hannover
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 x 1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 x 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID26
Πανεπιστήμιο Universidad Rey Juan Carlos
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0716 aerospace engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=10 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαυρίλας Δημοσθένης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D AACHEN01
Πανεπιστήμιο RWTH Aachen University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 521
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί:3/15 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/15 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/15 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N TRONDHE01
Πανεπιστήμιο Norwegian University of Science and Technology
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanical Engineering
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παπανικολάου Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES11
Πανεπιστήμιο Universitatea Politechnica din Bucuresti
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:12/ 54 μήνες
Προπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Μεταπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:12/ 54 μήνες
Προπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Μεταπτυχιακοί:12/ 54 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-24 εβδομάδες

Σελίδες