Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 29

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Βασίλειος Κωστόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DRESDEN02
Πανεπιστήμιο Τechnische Universitaet Dresden
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 07 Engineering, Manufacturing and Construction
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 3μήνες/έκαστο για Σπουδές/Πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα (Διδάκτορες) x 3μήνες/έκαστο για Σπουδές/Πρακτική άσκηση
Προσωπικό
3 άτομα x 14ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Τσερπές
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT KAUNAS02
Πανεπιστήμιο Kaunas University of Technology
Χώρα Λιθουανία
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 071 engineering and engineering trades
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 2-5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 2-5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασίλειος Κωστόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA14
Πανεπιστήμιο University of Nicosia
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0710 Oil & Gas Engineering, 0715 Mechanical Engineering (Including Aeronautics & Robotics/Control)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα / 1 εβδομάδα (ανά άτομο)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα / 1 εβδομάδα (ανά άτομο)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής ΝΙκολακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO10
Πανεπιστήμιο University of Defence
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 07 Engineering, Manufacturing and construction
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1-3 άτομα / κύκλο Χ 12 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
1-3 άτομα / κύκλο Χ 12 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες για διδασκαλία & 5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες για διδασκαλία & 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ασπράγκαθος Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I COSENZA01
Πανεπιστήμιο Università della Calabria
Τμήμα Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale
Συντονιστής Prof. Giuseppe Carbone
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0714/0715
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες = 12 μήνες (μετά από συνεννόηση)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες = 12 μήνες (μετά από συνεννόηση)
Προσωπικό
1 άτομο / μία εβδομάδα για διδασκαλία (εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα-μετά από συνεννόηση)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελάκης Σπύρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F POITIER05
Πανεπιστήμιο ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Méchanique et d' Aérotechnique)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ν. Ασπράγκαθος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BIALYST01
Πανεπιστήμιο Bialystok University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 10 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 2-5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Νικολακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N STAVANG01
Πανεπιστήμιο University of Stavanger
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 52 Engineering and Engineering Trades (Mechanical Engineering)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1 ανά κύκλο) Χ 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (1 ανά κύκλο) Χ 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα)
1 άτομο / 1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη Κινητικότητα)
1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Νικολακόπουλος Παντελής (Αναπλ. Καθηγητής), Λούτας Θεόδωρος (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CASAMAS01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA LUM
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 07 Engineering, Manufacturing and Construction
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 1 εξάμηνο για Σπουδές
3 άτομα x 1 εξάμηνο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 1 εξάμηνο για Σπουδές
3 άτομα x 1 εξάμηνο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
3 άτομα x 14ημέρες για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Σελίδες