Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 26

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR INSTABU48
Πανεπιστήμιο Istanbul Medeniyet University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0541 MATHEMATICS
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI02
Πανεπιστήμιο KOCAELI UNIVERSITY UMUTTEPE
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0541 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-& outgoing)
2άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103 (former F LILLE01)
Πανεπιστήμιο Université de Lille -Sciences et Technologies
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Γεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA04
Πανεπιστήμιο University of. Architecture, Civil. Engineering and. Geodesy. (UACEG)
Συντονιστής Boyan Georgiev
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη Sofia
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0541 Mathematics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Γεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG PLOVDIV04
Πανεπιστήμιο Plovdiv University
Συντονιστής Maria Stoyanova
Χώρα Βουλγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Mancho Manev
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0541Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες= 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες=6 μήνες
Προσωπικό
(outgoing)1 άτομο Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία
(incoming) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 10 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Γεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI02
Πανεπιστήμιο Universitat Politecnica de Valencia
Χώρα Ισπανία
Πόλη Valencia
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0541 mathematics, 071 Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες (ανά μάθημα) = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες (ανά μάθημα) = 12 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Α. Αρβανιτογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I LECCE01
Πανεπιστήμιο Universita del Salento
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 46 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
26 μήνες
Εξερχόμενοι
36 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 10 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 10 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO01
Πανεπιστήμιο BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Σχολή MECHANICAL ENGINEERING
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη BRNO
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 054 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
6 άτομα x 8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (outgoing)
3 ατομα x 8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Γεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI02
Πανεπιστήμιο Kocaeli University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
12 μήνες (2 άτομα)
Εξερχόμενοι
12 μήνες (2 άτομα)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-5 ήμερες (2 άτομα)
Διοικητικό Προσωπικό-7 ημέρες (2 άτομα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ανδρέας Αρβανιτογεώργος (Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Προπτυχιακοί:2 άτομα X 12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 άτομα X 12 μήνες
Υποωήφιοι Δδιδάκτορες:1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
Προπτυχιακοί:2 άτομα X 12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 άτομα X 12 μήνες
Υποωήφιοι Δδιδάκτορες:1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 Χ 1 εβδομάδα

Σελίδες