Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 39

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Καγκάδης Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A SALZBUR19
Πανεπιστήμιο Paracelsus Medical University - Private Foundation
Συντονιστής Dr. Rosalyn Eder, MA
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2022 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0912: Medicine (12.1, 12.2 - 721)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Studies: 2 students X 12 months //
Traineeships: 2 students X 10 months
Εξερχόμενοι
Studies: 2 students X 12 months //
Traineeships: 2 students X 10 months
Προσωπικό
For Teaching: 2 staff x 10 days [in & out]
For Training: 2 staff x 10 days [in & out]

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ IRLDUBLIN01
Πανεπιστήμιο Trinity College Dublin
Χώρα Ιρλανδία
Άτομο Επικοινωνίας Elaine Cristina Oliveira (Trinity College Institute of Neuroscience TCIN)
Σε ισχύ 2021 έως 2025
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 (Medicine Neuroscience)
Εισερχόμενοι
0
Εξερχόμενοι
0
Προσωπικό
Εισερχόμενο - εξερχόμενο
1x60 days (for teaching)

1x60 days (for training)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS481
Πανεπιστήμιο Université Paris Saclay
Χώρα Γαλλία
Πόλη Paris
Άτομο Επικοινωνίας Sylvie Faure
Σε ισχύ 2022 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
(1ος & 2ος κύκλος) 2 άτομα
σύνολο φοιτητομηνών 20
Εξερχόμενοι
(1ος & 2ος κύκλος) 2 άτομα
σύνολο φοιτητομηνών 20
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL POZNAN05
Πανεπιστήμιο Poznan University of Medical Sciences
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0912
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 x 6 μήνες
Προσωπικό
1 χ 7 ημέρες (διδασκαλία)
1 χ 7 ημέρες (επιμόρφωση)

[εισερχόμενοι & εξερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F STRASBO48
Πανεπιστήμιο Université de Strasbourg
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0512 biochemistry & related disciplines
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο/κύκλο Χ 5 μήνες (εξάμηνο)
Εξερχόμενοι
1 άτομο/κύκλο Χ 5 μήνες (εξάμηνο)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F STRASBO48
Πανεπιστήμιο Université de Strasbourg
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 721 Medicine
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D TUBINGE01
Πανεπιστήμιο Eberhard Karls Universitat Tubingen
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 1 Χ 3 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 1 Χ 3 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καγκάδης Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F BREST01
Πανεπιστήμιο Univ. de Bretagne Occidentale
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων Medecine
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 ε4βδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καρδαμάκης Δημήτριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU27
Πανεπιστήμιο Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/5 μήνες
Προπτυχιακοί:1/5 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/5 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/5 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/3 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I MILANO03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 723,440
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-3/3 μήνες
Διοικητικό Προσωπικό-3/3 μήνες

Σελίδες