Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 35

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Κυπραίος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine, Biochemistry, Pharmacology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Biochemistry: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Pharmacology: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα):
Medicine / 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/7 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα):
Biochemistry: 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/7 ημέρες για επιμόρφωση
Pharmacology: 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καγκάδης Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN64
Πανεπιστήμιο Medical University of Vienna
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 12.1
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό -1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ.Γιώργος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εισερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D FRANKFU01
Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/24 μήνες
Προπτυχιακοί:2/24 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολo:2/24 μήνες
Προπτυχιακοί:2/24μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNSTER01
Πανεπιστήμιο University of Münster
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2021 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2ατομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2ατομα x 6 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2ατομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2ατομα x 6 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομο X5ημέρες/έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομο X5ημέρες/έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Πάνος Αλεξόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN02
Πανεπιστήμιο Technical University of Munich
Χώρα Γερμανία
Πόλη Munich
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες = 18 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες = 18 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I MILANO03
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 723,440
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-3/3 μήνες
Διοικητικό Προσωπικό-3/3 μήνες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG PLOVDIV02
Πανεπιστήμιο Medical University of Plovdiv
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 Kαθηγητές

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN01
Πανεπιστήμιο Ludwigs- Maximilians-Universität München
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/ 6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/ 6 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MT MALTA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF MALTA
Χώρα Μάλτα
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 Χ 5

Σελίδες