Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 40

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNSTER01
Πανεπιστήμιο Universität Münster
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Christiane Borgmann
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A SALZBUR19
Πανεπιστήμιο Paracelsus Medical University (PMU)
Συντονιστής Rosalyn Eder
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 12 months
traineeship 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 12 months
traineeship 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days
STT 1 x 10 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PERUGIA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Perugia
Σχολή Scienze Chirurgiche e Biomediche
Χώρα Ιταλία
Πόλη Perugia
Άτομο Επικοινωνίας Sonia Trinari
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 6 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος; 1 άτομο Χ 6 μήνες
για το ακαδ. έτος 2023-2024 ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών αυξάνεται σε 8 άτομα
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 6 άτομα Χ 6 μήνες
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος; 1 άτομο Χ 6 μήνες
για το ακαδ. έτος 2023-2024 ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών αυξάνεται σε 8 άτομα
Προσωπικό
κινητικότητα για διδασκαλία: 2 άτομα Χ 15 ημέρες (1 εβδομάδα/άτομο)
κινητικότητα για επιμόρφωση: 2 άτομα Χ 15 ημέρες (1 εβδομάδα/άτομο)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F MONTPEL54
Πανεπιστήμιο Université de Montpellier
Χώρα Γαλλία
Πόλη Montpellier
Άτομο Επικοινωνίας Omar Masrar
Σε ισχύ 2016 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 1 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 1 x 3 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days
STT 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Κυπραίος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 2 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D FRANKFU01
Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe University
Σχολή Fachbereich Medizin
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Cristina Völker
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 12 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 12 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Κυριάκος Κυπραίος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E PALMA01
Πανεπιστήμιο Universitat de les Illes de Balears
Χώρα Ισπανία
Άτομο Επικοινωνίας Barbara Ordinas Oliver
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0910 health not further defined
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 2 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 2 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 2 εβδομάδες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 2 εβδομάδες & 2 εβδομάδες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Πάνος Αλεξόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN02
Πανεπιστήμιο Technical University of Munich
Χώρα Γερμανία
Πόλη Munich
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο Sapienza Università di Roma
Χώρα Ιταλία
Πόλη Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο EWP λόγω τεχνικού προβλήματος.
Άτομο Επικοινωνίας Valentina Bellomo
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Καγκάδης Γεώργιος, Καρναμπατίδης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN01
Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität München
Σχολή 07 Medizinische Fakultät
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Amelie Giedgowd
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 6 months
Προσωπικό

Σελίδες