Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 34

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG VARNA03
Πανεπιστήμιο MEDICAL UNIVERSITY- VARNA
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x3μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x3μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ.Γιώργος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 7ημέρες για Επιμόρφωση (εξερχόμενοι)
1 άτομο x 8 ώρες x 7ημέρες για Διδασκαλία (εισερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καγκάδης Γεώργιος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANZA02
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Συντονιστής Prof. Sammarco Giuseppe
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες ο καθένας για σπουδές

1 άτομο x 3 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες (ο καθένας) για σπουδές

1 άτομο x 3 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x μία εβδομάδα για διδασκαλία (εξερχόμενη/εισερχόμενη κινητικότητα)
1 άτομο x μία εβδομάδα για επιμόρφωση (εξερχόμενη/εισερχόμενη κινητικότητα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κυριάκος Κυπραίος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E PALMA01
Πανεπιστήμιο Universitat de les Illes de Balears
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0910 health not further defined
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 2 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 2 μήνες/άτομο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 2 εβδομάδες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 2 εβδομάδες & 2 εβδομάδες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Κυπραίος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine, Biochemistry, Pharmacology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Biochemistry: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Pharmacology: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα):
Medicine / 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/7 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα):
Biochemistry: 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/7 ημέρες για επιμόρφωση
Pharmacology: 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E SEVILLA01
Πανεπιστήμιο Universidad de Sevilla
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 051 biological and related sciences 0511 biology, 0512 Biochemistry
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα): 2 άτομα
(Εισερχόμενη Κινητικότητα): 2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D TUBINGE01
Πανεπιστήμιο Eberhard Karls Universitat Tubingen
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0912 Medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 1 Χ 3 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές & 1 Χ 3 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PERUGIA01
Πανεπιστήμιο Universita degli Studi di Perugia
Σχολή Scienze Chirurgiche e Biomediche
Χώρα Ιταλία
Πόλη Perugia
Άτομο Επικοινωνίας Sonia Trinari
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 721 medicine
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 6 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος; 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 6 άτομα Χ 6 μήνες
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες
3ος κύκλος; 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
κινητικότητα για διδασκαλία: 2 άτομα Χ 15 ημέρες (1 εβδομάδα/άτομο)
κινητικότητα για επιμόρφωση: 2 άτομα Χ 15 ημέρες (1 εβδομάδα/άτομο)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL NIJMEGE01
Πανεπιστήμιο Radboud University NIjmegen
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων Medical physics & medical Informatics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 3 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο Χ 3 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεώργιος Καγκάδης (Αναπλ. Καθηγητής), Δημήτριος Καρναμπατίδης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Καγκάδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PLISBOA109
Πανεπιστήμιο Universidade de Lisboa
Σχολή Faculty of Sciences
Συντονιστής Pedro Almeida
Χώρα Πορτογαλία
Πόλη Lisboa
Άτομο Επικοινωνίας Ana Matos
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων Biomedical Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα χ 6 μήνες = 18 μήνες για σπουδές και
2 άτομα χ 3 μήνες =6 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα χ 6 μήνες = 18 μήνες για σπουδές και
2 άτομα χ 3 μήνες =6 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο χ 1 εβδομάδα για διδασκαλία και
1 άτομο χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Σελίδες