Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 32

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D ESSEN04
Πανεπιστήμιο Universität Duisburg – Essen
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Terwyen, Ira
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N TRONDHE 01
Πανεπιστήμιο NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO GALATI01
Πανεπιστήμιο Universitatea “Dunărea De Jos” din Galati
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 11.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I MILANO02
Πανεπιστήμιο Politecnico di Milano
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/12 μήνες
Προπτυχιακοί:3/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/12 μήνες
Προπτυχιακοί:3/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Ν. Αβούρης (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μιχαήλ Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F CERGY-P11
Πανεπιστήμιο CY Cergy Paris Universite
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2022 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0713/0714 Electrical Engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 x 5 μήνες = 10 φοιτητομήνες
Εξερχόμενοι
2 x 5 μήνες = 10 φοιτητομήνες
Προσωπικό
1 x 5 ημέρες
(εισερχόμενοι/εξερχόμενοι)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μιχαήλ Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES02
Πανεπιστήμιο Budapes University of Technology and Economics
Χώρα Ουγγαρία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Infomration & Communication Technologies, 0713 Electricity & Energy, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα/10 μήνες (σύνολο)
Εξερχόμενοι
2 άτομα/10 μήνες (σύνολο)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα/επιστημονικό πεδίο για διδασκαλία (συνολικά 3 εβδομάδες)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα/επιστημονικό πεδίο για διδασκαλία (συνολικά 3 εβδομάδες)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL POZNAN02
Πανεπιστήμιο Poznan University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων Electronic Engineering, Tele
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Valladolid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 11.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/18 μήνες
Προπτυχιακοί:3/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS483
Πανεπιστήμιο UNIVERS. GUSTAVE EIFFEL
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/12 μήνες
Προπτυχιακοί:3/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/12 μήνες
Προπτυχιακοί:3/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στυλιανάκης Βασίλειος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOBLENZ02
Πανεπιστήμιο University of Koblenz-Landau
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 06.5 telecommunications and computer networks, 04.2 business studies with technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 15 μήνες για σπουδές & 3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 15 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες διδακσκαλίας & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση (06.5 telecommunications & Computer Networks)
& 1 άτομο Χ 5 ημέρες διδακσαλίας & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση (04.2 business studies with technology)

Σελίδες