Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 32

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Μιχαήλ Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES02
Πανεπιστήμιο Budapest University of Technology and Economics (BME)
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Adam Bajusz
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0610 Information & Communication Technologies, 0713 Electricity and energy, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 3 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Δ. Τσιπιανίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA14
Πανεπιστήμιο University of Nicosia
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Marianna Michael
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0611 Computer Use, 0710 Engineering and engineering trades, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 3 x 7 days
STT 3 x 7 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο University of Zilina
Σχολή Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Συντονιστής Peter Brída
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Silvia Pirníková
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0610 Information and Communication Technologies, 0713 Electricity and Energy, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL POZNAN02
Πανεπιστήμιο Poznan University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων Electronic Engineering, Tele
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A GRAZ02
Πανεπιστήμιο Graz University of Technology
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0612 Database and network design and administration, 0713 Electricity and energy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Database and network design and administration – 0612: 1 x 6 months
Electricity and energy – 0713: 1 x 6 months
Εξερχόμενοι
Database and network design and administration – 0612: 1 x 6 months
Electricity and energy – 0713: 1 x 6 months
Προσωπικό
Database and network design and administration – 0612: 1 x 5 days
Electricity and energy – 0713: 1 x 5 days
Electronics and automation – 0714: 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS483
Πανεπιστήμιο Université Gustave Eiffel
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0713, 0714, 0611
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Τσιπιανίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ S LULEA01
Πανεπιστήμιο Luleå University of Technology
Χώρα Σουηδία
Πόλη Lulea
Άτομο Επικοινωνίας AnnaCarin Larsson
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 Electronics and automation, 061 Information and Communication Technologies (ICTs), 0713 Electricity and energy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO CLUJNAP05
Πανεπιστήμιο Technical University of Cluj-Napoca
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Στουραϊτης Θάνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR08
Πανεπιστήμιο IZMIR Katip Celebi Universitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 06.5
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-ΝΑΙ

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO GALATI01
Πανεπιστήμιο Dunarea de Jos University of Galati
Χώρα Ρουμανία
Άτομο Επικοινωνίας Steluta Stan
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0610 Computer Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 X 5 days
STT 1 x 5 days

Σελίδες