Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 31

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχαήλ Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P AVEIRO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF AVEIRO
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0610 Information&Communication Technologies, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2άτομα x5μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2άτομα x 5ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δρ Δημήτριος Τσιπιανίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ S LULEA01
Πανεπιστήμιο LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Χώρα Σουηδία
Πόλη LULEA
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 Electronics and automation, 061 Information and Communication Technologies (ICTs) ,0713 Electricity and energy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες/ έκαστος για σπουδές (Barchelor or Master)
Εξερχόμενοι
6 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για σπουδές (Barchelor or Master)
Προσωπικό
2 άτομα x1εβδομάδα/έκαστος για διδασκαλία (in-@outgoing)
2 άτομα x1εβδομάδα/έκαστος για επιμόρφωση (in-@outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αβούρης Νικόλαος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N TRONDHE 01
Πανεπιστήμιο NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δ. Τσιπιανίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA14
Πανεπιστήμιο University of Nicosia
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0610 Information and Communication Technologies (ICTs), 0713 Electricity and energy, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0610 Information and Communication Technologies (ICTs): 1 άτομο Χ 6 μήνες
0713 Electricity and energy: 1 άτομο Χ 6 μήνες
0714 Electronics and automation: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
0610 Information and Communication Technologies (ICTs): 1 άτομο Χ 6 μήνες
0713 Electricity and energy: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα)
0610 Information and Communication Technologies (ICTs): 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
0713 Electricity and energy: 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα)
0610 Information and Communication Technologies (ICTs): 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
0713 Electricity and energy: 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
0714 Electronics and automation: 1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Μάνδελλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information and Communication Technology, 0713 Electricity and Energy, 0714 Electronics and automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
061 Information and Communication Technology: 1 άτομο Χ 6 μήνες
0713 Electricity and Energy: 1 άτομο Χ 6 μήνες
0714 Electronics and automation: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
061 Information and Communication Technology: 1 άτομο Χ 6 μήνες
0713 Electricity and Energy: 1 άτομο Χ 6 μήνες
0714 Electronics and automation: 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα)
061 Information and Communication Technology: 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
0713 Electricity and Energy: 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
0714 Electronics and automation: 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη Κινητικότητα)
061 Information and Communication Technology: 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
0713 Electricity and Energy: 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση
0714 Electronics and automation: 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτρης Σερπάνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID014
Πανεπιστήμιο Universidad Carlos III de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 electronics & communication
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο / 8 ώρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο / 8 ώρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελευθερία Πυργιώτη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0713 electrical engineering, 0715 mechanical engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(0711 chemical engineering) : 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) : 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) : 1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
(0711 chemical engineering) : 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0713 electrical engineering) : 1 άτομο Χ 6 μήνες
(0715 mechanical engineering) : 1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(chemical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(electrical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(mechanical engineering) : 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOBLENZ01
Πανεπιστήμιο Hochschule Koblenz, RheinAhr Campus Remagen University of Applied Sciences
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 710 Engineering and Engineering Trades
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Σελίδες