Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 29

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελένη Σιμώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO SIBIU01
Πανεπιστήμιο Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0222 History and Archeology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα/5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα/5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα/5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα/5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Χαρίλαος Τσίκος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL UTRECHT01
Πανεπιστήμιο Utrecht University
Σχολή Faculty of Geosciences
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
traineeship 2 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
traineeship 2 x 3 months
Προσωπικό
STA 3 x 7 days (outgoing)
STA 2 x 7 days (incoming)
STT 1 x 7 days (outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Palermο
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 x 9 μήνες (προπτυχιακός)
1 x 9 μήνες (μεταπτυχιακός)
Εξερχόμενοι
1 x 9 μήνες (προπτυχιακός)
1 x 9 μήνες (μεταπτυχιακός)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Λ. Σταματόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita di Torino
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2025
Κωδικοί Μαθημάτων 443 earth science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταύρος Καλαϊτζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL GLIWICE01
Πανεπιστήμιο Silesian University of Technology
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Ludwina Żukowska
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth sciences, 0724 Mining and extraction
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F AVIGNON01
Πανεπιστήμιο Avignon Université
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Guilherme SANTOS GRISE
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταύρος Καλαϊτζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Σχολή Faculty of Natural Sciences
Συντονιστής Jolanta Burda
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Anna Pallach
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Νικολακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D POTSDAM01
Πανεπιστήμιο University of Potsdam
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Pia Kettmann
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Προσωπικό
STA 3 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελένη Ζαγγανά
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR01
Πανεπιστήμιο Dokuz Eylül University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 6 x 6 months
traineeship 1 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 6 x 6 months
traineeship 1 x 3 months
Προσωπικό
STA 4 x 5 days
STT 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τσίκος Χαρίλαος, Ζαγγανά Ελένη
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU04
Πανεπιστήμιο Istanbul Technical University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Sebla Kağnıcı Erol
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 10 months (2nd, 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 1 x 6 months (1st cycle) & 1 x 6 months (3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Σελίδες