Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 36

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ζαγγανά Ελένη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KIEL01
Πανεπιστήμιο Christian-Albrechts Universitaet zu Kiel
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 443
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λ. Σταματόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita di Torino
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 443 earth science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MALAGA01
Πανεπιστήμιο Universidad de Malaga
Χώρα Ισπανία
Πόλη ΟΧΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟ 2022/2023
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Προπτυχιακοί: 2 άτομα Χ 6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1 άτομο Χ 3 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1 άτομο Χ 3 μήνες
Εξερχόμενοι
Προπτυχιακοί: 2 άτομα Χ 6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1 άτομο Χ 3 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1 άτομο Χ 3 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-5 ημέρες
Διοικητικό Προσωπικό-5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταματόπουλος Λεωνίδας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 521
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Μεταπτυχιακοί:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/12 μήνες (οχι για 21/22)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Σταματόπουλος Λεωνίδας 1 εβδομάδα (οχι για 21/22)
Διοικητικό Προσωπικό- 1 εβδομάδα (οχι για 21/22)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D HEIDELB01
Πανεπιστήμιο Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 10 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2(12)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταύρος Καλαϊτζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Συντονιστής Jolanta Burda
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Marta Zebracka
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 4 μήνες & 1 άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 4 μήνες & 1 άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
K. Νικολακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 07 Geology, 07.6 GIS, Remote Sensing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 5 ημέρες ανά άτομο & 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες ανά άτομο & 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS010
Πανεπιστήμιο Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 08.0 humanities, 07.9 others-geography, geology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 3 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 4 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 10 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 10 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κίμων Χρηστάνης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA03
Πανεπιστήμιο Hacettepe University
Χώρα Τουρκία
Πόλη Ankara
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταύρος Καλαϊτζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο University of Porto
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο (2ος κύκλος) Χ 3 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες για σπουδές & 1 άτομο (1ος & 3ος κύκλος) Χ 3 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για επιμόρφωση

Σελίδες