Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 36

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO 01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Palermο
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:2/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Προπτυχιακοί:2/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO02
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DO PORTO
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0.7. Geology, 07.6 GIS Remote sensing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστοι για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες/έκαστοι για Σπουδές
1 άτομο x 3μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
3 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτριος Παπούλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK BRATISL01
Πανεπιστήμιο Slovak University of Technology in Bratislava
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 524 Chemical and Process Engineering,421 Biochemistry biology,532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές (Διδάκτορες)
2 άτομα x 3μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (Διδάκτορες)
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστος για Σπουδές (Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες)
2 άτομα x 3μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες)
Προσωπικό
3άτομα x7ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LIEGE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LIEGE
Χώρα Βέλγιο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές ( μεταπτυχιακοί)
2 άτομα x 2μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (μεταπτυχιακοί)
1άτομο x 4μήνες για Πρακτική Άσκηση (υπ.διδάκτορας)
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Σπουδές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
2 άτομα x 2μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
1άτομο x 4μήνες για Πρακτική Άσκηση (υπ.διδάκτορας)
Προσωπικό
2 άτομα x6ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&oitgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TRISTANBU04
Πανεπιστήμιο Istanbul Technical University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Εισερχόμενοι
4 persons x 10 months (2nd, 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
1 person x 6 months (1rst cycle)
1 person (3rd cycle)
Προσωπικό
2 persons x 2 weeks (inbound & outbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΣΙΜΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR DIYARBA01
Πανεπιστήμιο Dicle University
Συντονιστής Serkan Ekmen
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0222
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 students x 4 months each
Εξερχόμενοι
3 students x 4 months each
Προσωπικό
2 x 5 days each

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελένη Σιμώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO SIBIU01
Πανεπιστήμιο Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0222 History and Archeology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα/5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα/5 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα/5 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα/5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελένη Σιμώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL NYSA01
Πανεπιστήμιο University of Applied Sciences in Nysa
Χώρα Πολωνία
Πόλη Nysa
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων cultural resource management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & για 1 άτομο / 5 ημέρες επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & για 1 άτομο / 5 ημέρες επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γ. Ηλιόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANIA01
Πανεπιστήμιο University of Catania
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα / 27 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα / 27 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα
2 άτομα / 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Εισερχόμενη Κινητικότητα
2 άτομα / 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης(Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δ. Παπούλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA07
Πανεπιστήμιο Charles University
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα / 24 μήνες (συνολικά)
Εξερχόμενοι
4 άτομα / 24 μήνες (συνολικά)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα 15 ημέρες (συνολικά)
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα 15 ημέρες (συνολικά)

Σελίδες