Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 32

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Νικολακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D POTSDAM01
Πανεπιστήμιο University of Potsdam
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες για σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο=20 μήνες για σπουδές
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 5 ημέρες /άτομο για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 5 ημέρες /άτομο για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταματόπουλος Λεωνίδας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Third University of Rome
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί: x
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2 /12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2 / 12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2 / 12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Λ. Σταματόπουλος 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. ΖΑΓΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D LUBECK03
Πανεπιστήμιο Technische Hochschule Lubeck
Σχολή Architecture and Civil Engineering
Χώρα Γερμανία
Πόλη Lübeck
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 05 Natural sciences, mathematics and statistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 student Studies X 6 months for STUDIES
Εξερχόμενοι
2 student X 6 months for STUDIES
Προσωπικό
2 Staff X 5 days for Teaching (outgoing & incoming Teaching Staff)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γ. Ηλιόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANIA01
Πανεπιστήμιο University of Catania
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα / 27 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα / 27 μήνες
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα
2 άτομα / 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Εισερχόμενη Κινητικότητα
2 άτομα / 2 εβδομάδες για διδασκαλία & 1 άτομο / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Palermο
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 x 9 μήνες (προπτυχιακός)
1 x 9 μήνες (μεταπτυχιακός)
Εξερχόμενοι
1 x 9 μήνες (προπτυχιακός)
1 x 9 μήνες (μεταπτυχιακός)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D HEIDELB01
Πανεπιστήμιο Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 10 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2(12)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελένη Ζαγγανά
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I FERRARA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Ferrara
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 earth sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5+2 ημέρες για διδασκαλία και επιμόρφωση
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5+2 ημέρες για διδασκαλία και επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F AVIGNON01
Πανεπιστήμιο Universite d' Avignon et des pays de Vaucluse
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 10 μήνες Ή 2 άτομα Χ 5 μήνες
(για το ακαδ. έτος 2017-2018 ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών θα είναι 3 Χ 5 μήνες/άτομο = 15 μήνες)
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 10 μήνες Ή 2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σταύρος Καλαϊτζίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Συντονιστής Jolanta Burda
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Marta Zebracka
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0532 Earth Sciences
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 4 μήνες & 1 άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 4 μήνες & 1 άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 2 εβδομάδες για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ζαγγανά Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU04
Πανεπιστήμιο Istanbul Technical University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Εισερχόμενοι
4 persons x 10 months (2nd, 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
1 person x 6 months (1rst cycle)
1 person (3rd cycle)
Προσωπικό
2 persons x 2 weeks (inbound & outbound)

Σελίδες