Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 33

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WROCLAW02
Πανεπιστήμιο POLITECHNIKA WROCLAWSKA
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Πανέτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Univerista degli studi di Napoli Federico II
Τμήμα dipertamento di Architectura
Χώρα Ιταλία
Πόλη Napoli
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 073 Architecture and construction
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα (2ος κύκλος) Χ 9 μήνες= 18 μήνες
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 9 μήνες= 9 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα (2ος κύκλος) Χ 9 μήνες= 18 μήνες
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 9 μήνες= 9 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο: 3/18 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 2/10 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό - 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA52
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES E TECHNOLIGIAS
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα και 20 μήνες Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
4 άτομα και 20 μήνες Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F CLERMON10
Πανεπιστήμιο Ecole Nationale superieure d' Architecture de Clermont - Ferrand
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 581 Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
(1ος, 2ος και 3ος κύκλος) 4 άτομα για σπουδές & 40 μήνες Πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
(1ος και 2ος κύκλος) 4 άτομα για σπουδές & 40 μήνες Πρακτική άσκηση
Προσωπικό
2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη, Σ. Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DORTMUN01
Πανεπιστήμιο TU Dortmund University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering, 0731 architecture and town planning
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
0732 building and civil engineering & 0731 architecture and town planning:
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID17
Πανεπιστήμιο University of Alfonso X el Sabio
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες

Προπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/ 20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες

Προπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/ 20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/ 20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISPARTA01
Πανεπιστήμιο SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα X 5 μήνες και 20 μήνες Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
4 άτομα X 5 μήνες και 20 μήνες Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA23
Πανεπιστήμιο Frederick University
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 581/02
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια),
Διδακτικό Προσωπικό 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KARLSRU05
Πανεπιστήμιο Karlsruhe University of Applied Sciences
Συντονιστής Prof Eberhard Moller
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Joachim Lembach
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0731
Εισερχόμενοι
1/10 (2nd cycle)
Εξερχόμενοι
3
Προσωπικό
3x15 (teaching - inbound/outbound)
3x15 (training - inbound/outbound)

Σελίδες