Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 33

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο: 3/18 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 2/10 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό - 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR04
Πανεπιστήμιο IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2020 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
2άτομα x 6 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ ΙCHIETI 01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi “G. d’ Annunzio” Chieti
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/15 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/15 μήνες
Προπτυχιακοί: 3/15 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα x 1 εβδομάδα/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Α. Παππάς Βασ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ 02
Πανεπιστήμιο Lodz University of Technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 581
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες4/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες4/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό- 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL ROTTERD 03
Πανεπιστήμιο Hogeschool Rotterdam/Rotterdam University
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 073
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
6 άτομα X 6 μήνες
Εξερχόμενοι
6 άτομα X 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό προσωπικό-4 άτομα Χ 7 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KARLSRU05
Πανεπιστήμιο Karlsruhe University of Applied Sciences
Συντονιστής Prof Eberhard Moller
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Joachim Lembach
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0731
Εισερχόμενοι
1/10 (2nd cycle)
Εξερχόμενοι
3
Προσωπικό
3x15 (teaching - inbound/outbound)
3x15 (training - inbound/outbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Πανέτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I GENOVA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Genova
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture and town planning
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 12 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη, Σ. Δρίτσος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DORTMUN01
Πανεπιστήμιο TU Dortmund University
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0732 building and civil engineering, 0731 architecture and town planning
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
0732 building and civil engineering:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
0731 architecture and town planning:
2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
Προσωπικό
0732 building and civil engineering & 0731 architecture and town planning:
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 10 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λιάπη Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI 09
Πανεπιστήμιο Universita degli studi della campania "Luigi Vanvitelli"
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6/54 μήνες
Προπτυχιακοί-2/9 μήνες
Μεταπτυχιακοί-2/9 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες-2/9 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6/54 μήνες
Προπτυχιακοί-2/9 μήνες
Μεταπτυχιακοί-2/9 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες-2/9 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 άτομα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Λιάπη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E CIUDA-R01
Πανεπιστήμιο Universidad de Castilla-La-Mancha / Campus de Toledo
Χώρα Ισπανία
Πόλη Toledo
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0731 Architecture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
1 άτομο (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
1 άτομο (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες διδασκαλίας
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες διδασκαλίας

Σελίδες