Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 6 από 6
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO16
Πανεπιστήμιο ISAG -European Business School
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Tourism 1013 Hotel Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (1015 field)
4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (1013 field)
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (1015 field)
4 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές (1013 field)
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (1015 field) (In-& outigoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (1013 field) (In-& outigoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (1015 field) (In-& outigoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (1013 field) (In-& outigoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E PALMA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT DE LES LILES BALEARS
Χώρα Ισπανία
Πόλη PALMA/MALLORCA
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel Tourism and Leisure
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 04.0 Business Studies, 04.4 Tourism, Catering, Hotel Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα X 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα X 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 040 Business Studies, Management Science, 044 Tourism, Catering, Hotel management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/ακαδ.έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/ακαδ.έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0411 Accounting &Taxation, 0412 Finance Banking & Insurance
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία/Επιμίρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επικ. Καθηγητής) Πέτρος Παπαπετρόπουλος(Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR GIRESUN01
Πανεπιστήμιο Giresun University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2020 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 040 Business Studies, Management Science, 044 Tourism, Catering, Hotel management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 12 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 12 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Eπιμόρφωση (in-&outgoing)