Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 7 από 7
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Oviedo
Συντονιστής Daniel Vázquez Bustelo
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel, tourism and leisure
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 10 months
traineeships 3 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 10 months
traineeships 3 x 10 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E PALMA01
Πανεπιστήμιο Universitat de les Illes Balears
Χώρα Ισπανία
Άτομο Επικοινωνίας Barbara Ordinas Oliver
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel Tourism and Leisure
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR08
Πανεπιστήμιο Izmir Katip Celebi University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Koray CELIK
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel, tourism and leisure
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR BITLIS01
Πανεπιστήμιο Bitlis Eren Üniversitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Tourism
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR GIRESUN01
Πανεπιστήμιο Giresun University
Σχολή Faculty of Tourism
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Münire Özden
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Tourism, Travel Recreation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 3 x 5 days


Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO16
Πανεπιστήμιο ISAG - European Business School,
Χώρα Πορτογαλία
Άτομο Επικοινωνίας Catarina Lopes
E-Mail iro@isag.pt
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business and administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 5 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 5 x 10 months
Προσωπικό
STA 1 x 3 days
STT 1 x 3 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ραφαηλίδης Απόστολος
Διδακτικό Προσωπικό 
Απόστολος Ραφαηλίδης (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2016 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0411 Accounting &Taxation, 0412 Finance Banking & Insurance
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία/Επιμίρφωση (in-&outgoing)