Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 1 από 1
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό Προσωπικό 
Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SIENA02
Πανεπιστήμιο Universita per Stranieri di Siena
Χώρα Ιταλία
Πόλη Siena
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 023 languages
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες Χ 2 άτομα για διδασκαλία & 5 ημέρες Χ 2 άτομα για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες Χ 2 άτομα για διδασκαλία & 5 ημέρες Χ 2 άτομα για επιμόρφωση