Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 4 από 4
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασιλική Δελλή
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο University of Zilina
Σχολή Institute of Lifelong Learning
Συντονιστής Dr. Marcela Barčáková
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Katarína Smolková
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 English Language and Literature
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό Προσωπικό 
Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PISA01
Πανεπιστήμιο Università di Pisa
Συντονιστής Prof. Laura Carrara
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Giorgia Passavanti
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 Languages
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό Προσωπικό 
Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SIENA02
Πανεπιστήμιο Universita per Stranieri di Siena
Χώρα Ιταλία
Πόλη Siena
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 Languages
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό Προσωπικό 
Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PERUGIA06
Πανεπιστήμιο Università per Stranieri di Perugia
Συντονιστής Filippo Capruzzi
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 Languages
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 1 x 5 days
STT 1 x 5 days