Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 71 - 80 από 113
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 30/11/2007
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mansoura_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Βιβλιοθήκη
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 02/12/2003
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon vivliothiki_tis_alexandreias.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τύπος Άλλο (Agreement for Educational & Scientific Exchange)
Σε ισχύ από 11/02/1998
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon agricultural_university_of_tirana.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 21/06/2010
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon polytechnic_university_of_tirana.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τύπος Άλλο
Σε ισχύ από 26/02/2014
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon eqrem_cabej-_university_of_gjirokastra.pdf

Ακρωνύμιο
REFODOSE
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τύπος Άλλο
Σε ισχύ από 23/07/2009
Σε ισχύ έως -

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τύπος Άλλο (Affiliation Agreement)
Σε ισχύ από 28/09/2011
Σε ισχύ έως -

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 17/02/2016
Σε ισχύ έως 31/12/2021

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 28/02/2008
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon international_sakharov_environmental_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Θετικών Επιστημών
Τύπος Άλλο
Σε ισχύ από 18/06/2008
Σε ισχύ έως -

Σελίδες