Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 61 - 70 από 113
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 05/02/2007
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon jordan_university_of_science_technology_just.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 13/03/2014
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon the_university_of_jordan.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Επιστημών Υγείας
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 11/04/2009
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon jh_up_memorandum-hopkins.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Επιστημών Υγείας
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνία συνεργασίας)
Σε ισχύ από 31/03/2011
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon universidade_estadual_de_campinas.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Άλλο (Γενική Συμφωνία)
Σε ισχύ από 22/06/2012
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon universidade_federal_do_rio_de_janeiro.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Σχολή Επιστημών Υγείας
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνία συνεργασίας)
Σε ισχύ από 14/10/2010
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon medical_university-_plovdiv.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνία συνεργασίας)
Σε ισχύ από 08/02/2008
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon banja_luka_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνία συνεργασίας)
Σε ισχύ από 25/11/2007
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon university_of_sarjevo.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 14/11/2011
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon favaloro_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 12/12/2008
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon universite_abdelhamid_ibn_badis_de_mostagenem.pdf

Σελίδες