Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 51 - 60 από 113
Ακρωνύμιο
BELCO ALLIANCE
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Κοντογεώργος Αχιλλέας
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 20/03/2017
Σε ισχύ έως 31/12/2022
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon belco_alliance_institutions.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 23/04/2011
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon university_of_aleppo.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πολυτεχνική Σχολή
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 10/10/2011
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon universidad_de_la_republica-_uruguay.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 05/02/2007
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon beirut_arab_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 27/06/2008
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon polotsk_state_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Άλλο
Σε ισχύ από -
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon sung_kyun_kwan_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 27/08/2009
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon yantai_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Άλλο
Σε ισχύ από -
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon universita_g.d._annunzio_di_chieti-_pescara.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 05/02/2007
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon tel_aviv_university.pdf

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής n/a
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 30/04/2012
Σε ισχύ έως -
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon ikerlan_s._coop.pdf

Σελίδες