Λίστα Μνημονίων Συνεργασίας

Εμφάνιση 21 - 30 από 113
Ακρωνύμιο
EUROPEAN PAEDIATRIC TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE -EPTRI
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής ΚΑΘ. ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 30/06/2020
Σε ισχύ έως 29/06/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_eptri.pdf, PDF icon signature_eptri.pdf

Ακρωνύμιο
ITE/IEXM
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Παναγιώτης Κατσώρης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 16/04/2020
Σε ισχύ έως 15/04/2025
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_ite_iehm.pdf

Ακρωνύμιο
PL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ BC)
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής καθ. Γεώργιος Νικολάου
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 04/12/2019
Σε ισχύ έως 03/12/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_pl.pdf

Ακρωνύμιο
Monash University
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Κωνσταντίνος Ραβάνης
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 18/02/2020
Σε ισχύ έως 17/02/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_monash_univ.pdf

Ακρωνύμιο
ΙΤΕ/ΙΕΧΜ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Γεώργιος Μπόκιος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 11/02/2020
Σε ισχύ έως 10/02/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon pp-iteiemh.pdf

Ακρωνύμιο
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 11/02/2020
Σε ισχύ έως 31/12/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon dimokriteio_pan_thrakis.pdf

Ακρωνύμιο
TCS NFO
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνητικό Κοινοπραξίας)
Σε ισχύ από 10/01/2020
Σε ισχύ έως 09/01/2030
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon tcs-nfo_a.pdf

Ακρωνύμιο
EFHER
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Αν. Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Σύμφωνο Συνεργασίας (Συμφωνητικό Κοινοπραξίας)
Σε ισχύ από 10/01/2020
Σε ισχύ έως 09/01/2030
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_14012020090008.pdf

Ακρωνύμιο
ΕΒΕ-ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Γεώργιος Α. Πανέτσος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας (Μνημόνιο Συνεργασίας)
Σε ισχύ από 23/12/2019
Σε ισχύ έως 22/12/2022
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon mou_-diplareios_sxoli.pdf

Ακρωνύμιο
Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής Καθ. Δημοσθένης Πολύζος
Φορέας Πανεπιστήμια
Τύπος Μνημόνιο Συνεργασίας
Σε ισχύ από 19/11/2019
Σε ισχύ έως 18/11/2024
Έγγραφα συμφωνίας PDF icon xerox_scan_29112019112711.pdf

Σελίδες