Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 12

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F VALENCI01
Πανεπιστήμιο Université Polytechnique Hauts de France (ex -UVHC)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 041/081 Business/Management/Agriculture, 0311 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
041 Business Administration (στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 4 άτομο (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 2 άτομα (1ος & 2ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο = 12 μήνες
Εξερχόμενοι
041 Business Administration (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 1 άτομο (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 4 άτομα (1ος & 2ος κύκλος) Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
041/081 Business/Management/Agriculture (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων): 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο=12 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα):
041 Business Administration (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
041/081 Business/Management/Agriculture (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη Κινητικότητα):
041 Business Administration (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων): 1 άτομο / 1 εβδομάδα
0311 Economics (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli studi Roma Tre
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
2ος & 3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 3 μήνες = 3 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
2ος & 3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 3 μήνες = 3 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 2 άτομα Χ 5 ημέρες = 10 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες = 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LYON71 F BORDEAU45
Πανεπιστήμιο INSEEC ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE BORDEAUX CAMPUS / LYON CAMPUS
Χώρα Γαλλία
Πόλη BORDEAUX / LYON
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 041 business/Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα/1ος κύκλος Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα/2ος κύκλος Χ 4 μήνες = 8 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 7 ημέρες = 14 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Napoli Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture, 0721 Food Processing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες = 15 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες = 15 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες συνολικά
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες συνολικά

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Πατάκας Άγγελος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA03
Πανεπιστήμιο Universidade Nova de Lisboa
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/3 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/3 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/3 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/3 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NANCY43
Πανεπιστήμιο Université de Lorraine E.N.S.A.I.A.
Σχολή Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie et des Industries Alimentaires
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 041/081 Business/Management/Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες για σπουδές
2 άτομα (3ος κύκλος) Χ 3 μήνες για σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες για σπουδές
2 άτομα (3ος κύκλος) Χ 3 μήνες για σπουδές
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 Χ 5 ημέρες για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 Χ 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος, Δήμητρα Παπαδημητρίου, Αθηνά Ζερβογιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SF HELSINK01
Πανεπιστήμιο University of Helsinki
Σχολή Faculty of Agriculture and Forestry
Χώρα Φινλανδία
Πόλη Helsinki
Άτομο Επικοινωνίας Sari Mikkola
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0311 Agricultural Economics, 041 Business Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 6 μήνες=18 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες (ανά μάθημα) & πρακτική άσκηση με ιδιωτικό συμφωνητικό
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 15 ημέρες (ανά άτομο)
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 15 ημέρες (ανά άτομο)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Α. Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO02
Πανεπιστήμιο Mendel University in Brno
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη Κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες
(Εισερχόμενη Κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO06
Πανεπιστήμιο Univerzita v Brno
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 01.3 food science & technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Τσάμπρα Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Πενταράκη Κωνσταντίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Άγγελος Πατάκας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology
Τμήμα Agricultural Sciences, Biotechnology and food Science
Συντονιστής Vassilis Fotopoulos
Χώρα Κύπρος
Πόλη Limassol
Άτομο Επικοινωνίας Stavroula Antoniou
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture sciences, 0721 food processing, 0810 agriculture not further defined, 0812 Horticulture, 0811 Crop and livestock production
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 4 μήνες=8 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες= 12 μήνες
Προσωπικό
(outgoing) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/8 ώρες διδασκαλίας
(incoming) 1 άτομο Χ 5 ημέρες/8 ώρες διδασκαλίας

Σελίδες