Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 49

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D POTSDAM01
Πανεπιστήμιο Universität Potsdam Institut für Linguistik
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Γκότση Γεωργία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F STRASBO48
Πανεπιστήμιο Université de Strasbourg
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 023 languages
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα X10 μήνες/άτομο= 20 μήνες
Εξερχόμενοι
3 άτομα X 10 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PISA01
Πανεπιστήμιο Universitá di Pisa
Τμήμα INSTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
1 Χ 8 ημέρες
1 Χ 8 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου, Άννα Κατσιγιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN01
Πανεπιστήμιο University of Vienna
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Κωστίου Αικατερίνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA01
Πανεπιστήμιο Univ. of Rome Sapienza
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:6 μήνες
Προπτυχιακοί:6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:6 μήνες
Προπτυχιακοί:6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:6 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αικατερίνη Κωστίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Department of Byzantine and Modern Greek Srudies
Συντονιστής Hinterberger Martin
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Emma Zeniou
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and LInguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Department of Byzantine & Modern Greek Studies
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Emma Zeniou
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 (12 months total)
Εξερχόμενοι
2 (12 months total)
Προσωπικό
1staff member x 8 hours (outbound/inbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B LOUVAIN01
Πανεπιστήμιο Universite catholique de Louvain
Σχολή Faculte de philosophie, arts et lettres (FIAL)
Χώρα Βέλγιο
Πόλη Louvain
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 023 languages
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 5 μήνες (Linguistics)
1 άτομο Χ 5 μήνες (Classics & oriental studies)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 1 εβδομάδα
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (Linguistics) & 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (Classics & oriental studies)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN01
Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universitat-Munchen
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό- 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA06
Πανεπιστήμιο Sofia University St Kliment Ohridski
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0.93
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:3/30 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/30 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/30 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/20 μήνες
ΥποψήφιοιΔιδάκτορες:2/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Σελίδες