Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 46

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Γεωργία Γκότση
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE02
Πανεπιστήμιο Université de Lille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU12
Πανεπιστήμιο Dogus University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 languages, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 3-5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 3-5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRN05
Πανεπιστήμιο CZ MASARYK UNIVERSITY
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 x 5

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N KRISTIA01
Πανεπιστήμιο University of Agder
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0222 History and Archaeology, 0232 language and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
History/Archaeology: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Language/Linguistics: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
History/Archeology: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Language/Linguistics: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
History/achaelogy: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση
Language/Linguistics: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα)
History/achaelogy: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση
Language/Linguistics: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Κατερίνα Κωστίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Σχολή Philology/Institute of English Cultures and Literatures
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 230 Languages not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Α. Αρχάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MT MALTA01
Πανεπιστήμιο University of Malta
Χώρα Μάλτα
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 2223 linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK CAMBRID01
Πανεπιστήμιο UNIVERISTY OF CAMBRIDGE
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2018 έως 2020
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU 01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 222 languages and philological sciences, 09.3 linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 φοιτητές/1ου κύκλου Χ 5 μήνες/φοιτητή
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 φοιτητές/1ου κύκλου Χ 5 μήνες/φοιτητή
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW01
Πανεπιστήμιο Jagiellonian University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 222 foreign languages
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Παπαγεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LOTZ01
Πανεπιστήμιο Univeristy of Lodz
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics/philology, 0215 theatrical studeis
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία

Σελίδες