Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 40

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW01
Πανεπιστήμιο Jagiellonian University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 222 foreign languages
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU 01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 222 languages and philological sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 φοιτητές/1ου κύκλου Χ 5 μήνες/φοιτητή
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
1 φοιτητής/3ου κύκλου Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 φοιτητές/1ου κύκλου Χ 5 μήνες/φοιτητή
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
1 φοιτητής/3ου κύκλου Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Παπαγεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LOTZ01
Πανεπιστήμιο Univeristy of Lodz
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics/philology, 0215 theatrical studeis
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SIENA02
Πανεπιστήμιο Universita per stranieri di Siena
Συντονιστής Masimo Palermo
Χώρα Ιταλία
Πόλη Siena
Άτομο Επικοινωνίας Eilsa Trastullo
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0,93 linguistics, 1 education, 2 arts and humanities
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
5 άτομα (25 μήνες)
Εξερχόμενοι
5 άτομα (25 μήνες) για σπουδές και πρακτική άσκηση
Προσωπικό
1 εβδομάδα και 10 ημέρες επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Valladolid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0231 Language Acquisition (Byzantine Studies)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 12 μήνες

Πρακτική άσκηση: 1 άτομο Χ 3 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 12 μήνες

Πρακτική άσκηση: 1 άτομο Χ 3 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 εβδομάδες / άτομο για διδασκαλία & 2 εβδομάδες / άτομο για πρακτική άσκηση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 εβδομάδες / άτομο για διδασκαλία & 2 εβδομάδες / άτομο για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D POTSDAM 01
Πανεπιστήμιο Universität Potsdam Institut für Linguistik
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UKLondon62
Πανεπιστήμιο University of Westminster
Σχολή Faculty of Social Sciences and Humanitites
Τμήμα Department of English, Linguistics and Cultural Studies
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 9.3 linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 30 ημέρες διδασκαλίας & 10 ημέρες επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 30 ημέρες διδασκαλίας & 10 ημέρες επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Τμήμα Departimento di studi Umanistici
Χώρα Ιταλία
Πόλη Torino
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Ειρήνη Κιαπίδου, Άννα Κατσιγιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN 01
Πανεπιστήμιο Universitat Wien
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μαρκόπουλος Θοδωρής
Μέλος ΔΕΠ 
Γκότση Γεωργία
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F STRASBO 48
Πανεπιστήμιο Université de Strasbourg
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 023 languages
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα X10 μήνες/άτομο= 20 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα X 6 μήνες/άτομο= 24 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 2 εβδομάδες

Σελίδες