Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 42

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Χριστίνα Μανουηλίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI LJUBLJA01
Πανεπιστήμιο University of Ljubljana
Χώρα Σλοβενία
Πόλη Ljubljana
Σε ισχύ 2016 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 6 x 5 months
traineeships 2 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 6 x 5 months
traineeships 2 x 3 months
Προσωπικό
STA 3 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Τμήμα Department of Western Languages and Literature
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Kathryn Kranzler
Σε ισχύ 2022 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 023 Languages and Philological Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months per study cycle
Εξερχόμενοι
studies 1 x 5 months per study cycle
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Τμήμα Department of Linguistics
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Kathryn Kranzler
Σε ισχύ 2017 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 5 months per study cycle
Εξερχόμενοι
studies 1 x 5 months per study cycle
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Κατερίνα Κωστίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Monika Ostrowska
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0231 language acquisition
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Τμήμα Departimento di studi Umanistici
Χώρα Ιταλία
Πόλη Torino
Σε ισχύ 2017 έως 2025
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Γκότση
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103
Πανεπιστήμιο Université de Lille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Μιχαήλ Λίπκα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο Université Côte d'Azur (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS)
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and Linguistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months

Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CH BERN01
Πανεπιστήμιο University of Bern
Σχολή Center for the Study of Language and Society (CSLS)
Συντονιστής Prof. Karenina Kollmar-Paulenz
Χώρα Ελβετία
Πόλη Βέρνη
Άτομο Επικοινωνίας Flavio Caluori
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Sociolinguistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 12 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 12 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MUNCHEN01
Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität München
Σχολή 12 Fakultät für Kulturwissenschaften
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Amelie Giedgowd
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0231 Greek Studies
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ, Ποταμίτη Άννα
Διδακτικό Προσωπικό 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D MAINZ01
Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Benjamin Grosch
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 023 Translation and Interpretation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 5 x 12 months
Εξερχόμενοι
studies 5 x 12 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Σελίδες