Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 52

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA06
Πανεπιστήμιο Sofia University St Kliment Ohridski
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0.93
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:3/30 μήνες
Μεταπτυχιακοί:3/30 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:3/30 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/20 μήνες
ΥποψήφιοιΔιδάκτορες:2/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΣΤΕΣΗ ΑΘΗΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES01
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd University (ELTE)
Σχολή Faculty of Humanities
Συντονιστής Gabor Bolonyal
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Aniko Szontagh
Σε ισχύ 2021 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0232
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies: 2 x 6 months each /
traineeships: 2 students x 6 months
Εξερχόμενοι
studies: 2 x 6 months each /
traineeships: 2 students x 6 months
Προσωπικό
2 staff x 1 week each (teaching) /
2 staff x 1 week each (training)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο Universidad de Murcia
Χώρα Ισπανία
Πόλη Murcia
Άτομο Επικοινωνίας Lucilia Fonseca & Maria Jesus Morillas
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 09.3 Linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
15 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BOLOGNA01
Πανεπιστήμιο Universitá di Bologna
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/18 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/18 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/18 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/18 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό:2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BOLOGNA01
Πανεπιστήμιο I BOLOGNA 01 Universitá di Bologna
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/24 μήνες
Προπτυχιακοί:4/24 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/24 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/24 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Τμήμα Departimento di studi Umanistici
Χώρα Ιταλία
Πόλη Torino
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
3 άτομα/15 μήνες (6 μήνες/1ος κύκλος, 6 μήνες/2ος κύκλος, 3 μήνες/3ος κύκλος)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 3 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK KOSICE02
Πανεπιστήμιο Safarik University
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 09.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:4/20 μήνες
Προπτυχιακοί:4/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:4/20 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:4/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Μιχαήλ Λιπκα
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F NICE42
Πανεπιστήμιο Université Côte d'Azur (former UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2021 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and Linguistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 14 ημέρες για Διδασκαλία (in&-outgoing)
1 άτομο x 14 ημέρες για Επιμόρφωση (in&-outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Γκότση
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE103 (former F LILLE02)
Πανεπιστήμιο Université de Lille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Κιαπίδου, Άννα Κατσιγιάννη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A WIEN01
Πανεπιστήμιο University of Vienna
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 άτομο x 2 εβδομάδες

Σελίδες