Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 51

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA01
Πανεπιστήμιο University of Cyprus
Τμήμα Department of Byzantine & Modern Greek Studies
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Emma Zeniou
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 (12 months total)
Εξερχόμενοι
2 (12 months total)
Προσωπικό
1staff member x 8 hours (outbound/inbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LUXLUXVIL01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
Χώρα Λουξεμβούργο
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επισμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CH BERN01
Πανεπιστήμιο University of Bern
Συντονιστής Prof.Dr. Karenina Kollmar-Paulenz
Χώρα Ελβετία
Πόλη Βέρνη
Άτομο Επικοινωνίας Ms Martina CAROLUS
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Sociolinguistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα/48 φοιτητομήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα/48 φοιτητομήνες
Προσωπικό
1 άτομο / γνωστικό αντικείμενο (2-60 ημέρες, 8+ ώρες)
(εξερχόμενη & εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΚΩΣΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Χώρα Ιταλία
Πόλη ΠΑΛΕΡΜΟ
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 languages
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 x 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 x 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ:
1 άτομο/5 Μέρες για διδασκαλία
1 άτομο/5 μέρες για επιμόρφωση

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 άτομο/5 μέρες για διδασκαλία
1 άτομο/5 μέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
ΣΤΕΣΗ ΑΘΗΝΗ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES01
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd University (ELTE)
Σχολή Faculty of Humanities
Συντονιστής Gabor Bolonyal
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Aniko Szontagh
Σε ισχύ 2019 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0232
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies: 2 x 6 months each /
traineeships: 2 students x 6 months
Εξερχόμενοι
studies: 2 x 6 months each /
traineeships: 2 students x 6 months
Προσωπικό
2 staff x 1 week each (teaching) /
2 staff x 1 week each (training)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Γκότση
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LILLE02
Πανεπιστήμιο Université de Lille
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ο & 4ο έτος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο & 4ο έτος)
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για σπουδές (3ος κύκλος) & 2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση (3ο κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & (Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / 1 εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU12
Πανεπιστήμιο Dogus University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 languages, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες = 10 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 3-5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 3-5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRN05
Πανεπιστήμιο CZ MASARYK UNIVERSITY
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 x 5

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N KRISTIA01
Πανεπιστήμιο University of Agder
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0222 History and Archaeology, 0232 language and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
History/Archaeology: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Language/Linguistics: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
History/Archeology: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Language/Linguistics: 2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
2 άτομα (2ος κύκλος) Χ 5 μήνες/άτομο
1 άτομο (3ος κύκλος) Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα)
History/achaelogy: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση
Language/Linguistics: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα)
History/achaelogy: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση
Language/Linguistics: 1 άτομο/5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο/5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής), Άννα Ποταμίτη (ΕΔΙΠ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ))
Διδακτικό Προσωπικό 
Κατερίνα Κωστίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Σχολή Philology/Institute of English Cultures and Literatures
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 230 Languages not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Σελίδες