Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 43

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Κατερίνα Κωστίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KATOWIC01
Πανεπιστήμιο University of Silesia in Katowice
Σχολή Philology/Institute of English Cultures and Literatures
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 230 Languages not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
Εισερχόμενη Κινητικότητα:
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Α. Αρχάκης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MT MALTA01
Πανεπιστήμιο University of Malta
Χώρα Μάλτα
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 2223 linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UK CAMBRID01
Πανεπιστήμιο UNIVERISTY OF CAMBRIDGE
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2018 έως 2020
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU 01
Πανεπιστήμιο Bogaziçi University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 222 languages and philological sciences, 09.3 linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 φοιτητές/1ου κύκλου Χ 5 μήνες/φοιτητή
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 φοιτητές/1ου κύκλου Χ 5 μήνες/φοιτητή
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
1 φοιτητής/2ου κύκλου Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW01
Πανεπιστήμιο Jagiellonian University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 222 foreign languages
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Παπαγεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LOTZ01
Πανεπιστήμιο Univeristy of Lodz
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics/philology, 0215 theatrical studeis
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα (1ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Αγγελική Ράλλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I SIENA02
Πανεπιστήμιο Universita per stranieri di Siena
Συντονιστής Masimo Palermo
Χώρα Ιταλία
Πόλη Siena
Άτομο Επικοινωνίας Eilsa Trastullo
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0,93 linguistics, 1 education, 2 arts and humanities
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
5 άτομα (25 μήνες)
Εξερχόμενοι
5 άτομα (25 μήνες) για σπουδές και πρακτική άσκηση
Προσωπικό
1 εβδομάδα και 10 ημέρες επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Ειρήνη Κιαπίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Valladolid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0231 Language Acquisition (Byzantine Studies)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 12 μήνες

Πρακτική άσκηση: 1 άτομο Χ 3 μήνες
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες = 12 μήνες
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 12 μήνες

Πρακτική άσκηση: 1 άτομο Χ 3 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 εβδομάδες / άτομο για διδασκαλία & 2 εβδομάδες / άτομο για πρακτική άσκηση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 εβδομάδες / άτομο για διδασκαλία & 2 εβδομάδες / άτομο για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Ράλλη Αγγελική
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D POTSDAM 01
Πανεπιστήμιο Universität Potsdam Institut für Linguistik
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 literature & linguistics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο = 24 μήνες
Προσωπικό
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Λίπκα Μιχαήλ (Αναπλ. Καθηγητής)
Μέλος ΔΕΠ 
Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ UKLondon62
Πανεπιστήμιο University of Westminster
Σχολή Faculty of Social Sciences and Humanitites
Τμήμα Department of English, Linguistics and Cultural Studies
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 9.3 linguistics
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 30 ημέρες διδασκαλίας & 10 ημέρες επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 30 ημέρες διδασκαλίας & 10 ημέρες επιμόρφωση

Σελίδες