Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 21 - 25 από 25

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Κοτσιαντής Σωτήριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Α. Αρβανιτογεώργος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I LECCE01
Πανεπιστήμιο Universita del Salento
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 46 Mathematics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
26 μήνες
Εξερχόμενοι
36 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 10 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 10 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Κοτσιαντής Σωτήριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Γεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KOCAELI02
Πανεπιστήμιο Kocaeli University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
12 μήνες (2 άτομα)
Εξερχόμενοι
12 μήνες (2 άτομα)
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-5 ήμερες (2 άτομα)
Διοικητικό Προσωπικό-7 ημέρες (2 άτομα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Κοτσιαντής Σωτήριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργίου Δημήτριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI LJUBLJA01
Πανεπιστήμιο University of Ljubljana
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων MATHEMATICS
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/6 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/6 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:1/6 μήνες
Μεταπτυχιακοί:1/6 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:1/6 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-Γεωργίου Δημήτριος & Στ. Ηλιάδης

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Κοτσιαντής Σωτήριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Van der Weele
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL ENSCHED01
Πανεπιστήμιο University of Twente
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων APPLIED MATHS
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Κοτσιαντής Σωτήριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργίου Δημήτριος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I LECCE01
Πανεπιστήμιο Universita di Salento
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 461
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ
Μεταπτυχιακοί:Χ
Υποψήφιοι Διδάκτορες:Χ
Εξερχόμενοι
Σύνολο:1/6 μήνες
Προπτυχιακοί:Χ
Μεταπτυχιακοί:Χ
Υποψήφιοι Διδάκτορες:Χ
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό Σ. Ηλιάδης, Δ. Γεωργίου από 1 εβδομάδα

Σελίδες