Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 5 από 5
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μαντέλη Βασιλική, Κορδέλλου Αγγελική
Διδακτικό Προσωπικό 
Κάτια Σαβράμη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT VILNIUS05
Πανεπιστήμιο Lithuanian Academy of Music and Theatre
Χώρα Λιθουανία
Πόλη VILNIUS
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0215 Music and Performing Arts
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 1 x 9 months
Εξερχόμενοι
studies 1 x 9 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μαντέλη Βασιλική, Κορδέλλου Αγγελική
Διδακτικό Προσωπικό 
Τσιτσιρίδης Σταύρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D SAARBRU01
Πανεπιστήμιο Universität des Saarlandes
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0230 Classical Philology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μαντέλη Βασιλική, Κορδέλλου Αγγελική
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Παπαγεωργίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ01
Πανεπιστήμιο University of Lodz
Τμήμα Katedra Dramatu i Teatru
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Paweł Sołodki
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0215 Theatre studies
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μαντέλη Βασιλική, Κορδέλλου Αγγελική
Διδακτικό Προσωπικό 
Βασιλική Μαντέλη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PISA01
Πανεπιστήμιο Università di Pisa
Τμήμα Department of Civilisations and Forms of Knowledge
Συντονιστής Antonio Masala
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Sabrina Patricelli Malizia
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0219 Arts, not elsewhere classified
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Μαντέλη Βασιλική, Κορδέλλου Αγγελική
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαντέλη Βασιλική (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU35
Πανεπιστήμιο Istanbul Yeni Yuzyil Universitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2022 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0110: Education, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Studies: 2 students X 5 months //
Traineeships: 2 students X 3 months
Εξερχόμενοι
Studies: 2 students X 5 months //
Traineeships: 2 students X 3 months
Προσωπικό
For Teaching: 2 staff x 6 days (in & out) //
For Training: 2 staff x 5 days (in & out)