Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 4 από 4
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Βασιλική Μαντέλη (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Αγγελική Κορδέλλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαντέλη Βασιλική (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU35
Πανεπιστήμιο Istanbul Yeni Yuzyil Universitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2022 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0110: Education, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Studies: 2 students X 5 months //
Traineeships: 2 students X 3 months
Εξερχόμενοι
Studies: 2 students X 5 months //
Traineeships: 2 students X 3 months
Προσωπικό
For Teaching: 2 staff x 6 days (in & out) //
For Training: 2 staff x 5 days (in & out)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Βασιλική Μαντέλη (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Αγγελική Κορδέλλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Κάτια Σαβράμη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ LT VILNIUS05
Πανεπιστήμιο LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE
Χώρα Λιθουανία
Πόλη VILNIUS
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0215 Music and Performing Arts
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 6μήνες για Σπουδές
1άτομο x 3μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
1άτομο x 6μήνες για Σπουδές
1άτομο x 3μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομο x 6ημέρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)
1άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Βασιλική Μαντέλη (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Αγγελική Κορδέλλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Διδακτικό Προσωπικό 
Τσιτσιρίδης Σταύρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D SAARBRU01
Πανεπιστήμιο Universität des Saarlandes
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/20 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/20 μήνες
Προπτυχιακοί:2/20 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/20 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Συντονιστής Erasmus 
Βασιλική Μαντέλη (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Αγγελική Κορδέλλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Παπαγεωργίου, Θ. Μαρκόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LODZ
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0215 theatre studies, 0232 philology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα (1ος & 2ος κύκλος) Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες (ανά κωδικό μαθήματος)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 1 εβδομάδα