Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 31 - 32 από 32

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Λογοθέτης Μιχαήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI05
Πανεπιστήμιο Politecnico di Bari
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 523
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/12 μήνες
Προπτυχιακοί:2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δρ Δημήτριος Τσιπιανίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ S LULEA01
Πανεπιστήμιο LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Χώρα Σουηδία
Πόλη LULEA
Σε ισχύ 2019 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 Electronics and automation, 061 Information and Communication Technologies (ICTs) ,0713 Electricity and energy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες/ έκαστος για σπουδές (Barchelor or Master)
Εξερχόμενοι
6 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για σπουδές (Barchelor or Master)
Προσωπικό
2 άτομα x1εβδομάδα/έκαστος για διδασκαλία (in-@outgoing)
2 άτομα x1εβδομάδα/έκαστος για επιμόρφωση (in-@outgoing)

Σελίδες