Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 31 - 32 από 32

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Στυλιανάκης Βασίλειος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KOBLENZ02
Πανεπιστήμιο University of Koblenz-Landau
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 06.5 telecommunications and computer networks, 04.2 business studies with technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 15 μήνες για σπουδές & 3 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 15 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες διδακσκαλίας & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση (06.5 telecommunications & Computer Networks)
& 1 άτομο Χ 5 ημέρες διδακσαλίας & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση (04.2 business studies with technology)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτρης Σερπάνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID014
Πανεπιστήμιο Universidad Carlos III de Madrid
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0714 electronics & communication
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο / 8 ώρες
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο / 8 ώρες

Σελίδες