Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 17

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπαγγελής
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli studi Roma Tre
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 053 physical sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x5μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχιακό)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL ENSCHED01
Πανεπιστήμιο University of Twente
Χώρα Ολλανδία
Σε ισχύ 2014 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 materials science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN01
Πανεπιστήμιο Maria Curie-Sklodowska University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science, 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
20 μήνες (1-4 άτομα) στο 0531
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες στο 5821 & 2 άτομα Χ 5 μήνες στο 0531
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα):
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 0531
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 5821
(εισερχόμενη κινητικότητα):
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 0531

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KASTAMO01
Πανεπιστήμιο Kastamonu University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος & 3ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα / εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα ανά Τμήμα για διδασκαλία & 2 άτομα ανά Τμήμα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ψαρράς Γ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES02
Πανεπιστήμιο University of Technology and Economics Budapest
Χώρα Ουγγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F RENNES10
Πανεπιστήμιο Institut National des Sciences Appliquées de Rennes
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχάλης Σιγάλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA16
Πανεπιστήμιο TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη SOFIA
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechjanics and metal trades-Material Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομοx 1 εβδομάδα/8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομοx 1 εβδομάδα/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU29
Πανεπιστήμιο ISTANBUL AREL UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 materials science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Χώρα Ισπανία
Πόλη Bilbao
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 material sciences, 0530 physical sciences
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722 &
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722 &
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PRAHA07
Πανεπιστήμιο Charles University
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 materials science
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 5 ημέρες για επομόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο / 10 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο / 5 ημέρες για επομόρφωση

Σελίδες