Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 17

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I LAQUIL01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di L' Aquila
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 441 Physics, 442 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:60 μήνες
Προπτυχιακοί:60 μήνες
Μεταπτυχιακοί:60 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:60 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:60 μήνες
Προπτυχιακοί:60 μήνες
Μεταπτυχιακοί:60 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:60 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-1 εβδομάδα

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Μάνος Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BOLOGNA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DI BOLOGNA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες/8ώρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Κ. Παπαγγελής
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I ROMA16
Πανεπιστήμιο Universita degli studi Roma Tre
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 053 physical sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x5μήνες/έκαστο για Σπουδές (προπτυχιακό)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU29
Πανεπιστήμιο ISTANBUL AREL UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 materials science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο/1 εβδομάδα για διδασκαλία & 1 άτομο/1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο Palacky University Olomouc
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 05 natural sciences, mathematics and statistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 8 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 16 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 8 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 16 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN01
Πανεπιστήμιο Maria Curie-Sklodowska University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science, 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
20 μήνες (1-4 άτομα) στο 0531
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες στο 5821 & 2 άτομα Χ 5 μήνες στο 0531
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα):
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 0531
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 5821
(εισερχόμενη κινητικότητα):
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 0531

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW02
Πανεπιστήμιο AGH University of science and technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 material sciences, 441 physics, 481 computer sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 12 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 12 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα, 5821 material sciences) 1 άτομο / 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα, 5821 material sciences) 1 άτομο / 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS28
Πανεπιστήμιο Institut National Polytechnique de Toulouse
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0722 material sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KASTAMO01
Πανεπιστήμιο Kastamonu University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος & 3ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα / εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα ανά Τμήμα για διδασκαλία & 2 άτομα ανά Τμήμα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχάλης Σιγάλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA16
Πανεπιστήμιο TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη SOFIA
Σε ισχύ 2018 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechjanics and metal trades-Material Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομοx 1 εβδομάδα/8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομοx 1 εβδομάδα/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Σελίδες