Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 16

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WROCLAW02
Πανεπιστήμιο Wroclaw University of Science and Technology
Σχολή Faculty of Chemistry
Συντονιστής Prof. Anna Jakubiak-Marcinkowska
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Anna Nosal
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 Materials Science - 0711 Chemical Engineering & Materials
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeships 1 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeships 1 x 3 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days (inbound/outbound)
STT 1 x 10 days (inbound)
STT 1 x 5 days (outbound)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Μιχάλης Σιγάλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA16
Πανεπιστήμιο Technical University of Sofia
Σχολή Faculty of Industrial Technology
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη SOFIA
Άτομο Επικοινωνίας Kamelia Raynova
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechanics and metal trades - Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I L-AQUIL01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi dell'Aquila
Τμήμα Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 6 x 10 months (0531)
studies 6 x 10 months (0533)
Εξερχόμενοι
studies 6 x 10 months (0531)
studies 6 x 10 months (0533)
Προσωπικό
STA 1 x 7 days (0531)
STA 1 x 7 days (0533)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο Izmir Institute of Technology - IZTECH
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Άτομο Επικοινωνίας Nami KÜÇÜK
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months (2nd & 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months (1st & 2nd cycle)
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU29
Πανεπιστήμιο Istanbul Arel Universitesi
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL ENSCHED01
Πανεπιστήμιο University of Twente
Χώρα Ολλανδία
Άτομο Επικοινωνίας Silvia Kampherbeek
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0531 Chemistry, 0533 Physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS28
Πανεπιστήμιο Institut National Polytechnique de Toulouse
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Alexandra Laliberté De Gagné
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 Chemical engineering, 0722 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KASTAMO01
Πανεπιστήμιο Kastamonu University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Kadir Yücel KAYA
Σε ισχύ 2018 έως 2030
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months (1st cycle) / 2 x 10 months (2nd & 3rd cycle)
traineeship 2 x 10 months (1st cycle) / 2 x 10 months (2nd & 3rd cycle)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months (1st cycle) / 2 x 10 months (2nd & 3rd cycle)
traineeship 2 x 10 months (1st cycle) / 2 x 10 months (2nd & 3rd cycle)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Διδακτικό Προσωπικό 
Ψαρράς Γ.
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES02
Πανεπιστήμιο Budapest University of Technology and Economics (BME)
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Adam Bajusz
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 Materials
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BYDGOSZ01
Πανεπιστήμιο Kazimierz Wielki University
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Joanna Kalka
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0719 Materials engineering / Biomaterials
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Σελίδες