Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 17

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Μάνος Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BOLOGNA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DI BOLOGNA
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1άτομο x 3μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες/8ώρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Μιχάλης Σιγάλας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG SOFIA16
Πανεπιστήμιο TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη SOFIA
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0715 Mechjanics and metal trades-Material Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1άτομοx 1 εβδομάδα/8 ώρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1άτομοx 1 εβδομάδα/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δημακόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθηγητής Ιωάννης Δημακόμουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR03
Πανεπιστήμιο IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Material Science, 0711 Chemical Engineering
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο x 5 ημέρες/έτος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR KASTAMO01
Πανεπιστήμιο Kastamonu University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος & 3ος κύκλος: 2 άτομα Χ 10 μήνες για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα / εβδομάδα ανά άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα / εβδομάδα ανά άτομο για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα ανά Τμήμα για διδασκαλία & 2 άτομα ανά Τμήμα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS28
Πανεπιστήμιο Institut National Polytechnique de Toulouse
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0711 chemical engineering, 0722 material sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 6 μήνες/άτομο
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW02
Πανεπιστήμιο AGH University of science and technology
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 material sciences, 441 physics, 481 computer sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 12 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 12 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα, 5821 material sciences) 1 άτομο / 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα, 5821 material sciences) 1 άτομο / 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα / 1 εβδομάδα για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F RENNES10
Πανεπιστήμιο Institut National des Sciences Appliqués de Rennes
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN01
Πανεπιστήμιο Maria Curie-Sklodowska University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 5821 Materials Science, 0531 Chemistry
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
20 μήνες (1-4 άτομα) στο 0531
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες στο 5821 & 2 άτομα Χ 5 μήνες στο 0531
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα):
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 0531
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 5821
(εισερχόμενη κινητικότητα):
10 ημέρες (2-5 ημέρες Χ 2 άτομα) για διδασκαλία & 2-5 ημέρες Χ 1 άτομο για επιμόρφωση στο 0531

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ε. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E BILBAO01
Πανεπιστήμιο Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Χώρα Ισπανία
Πόλη Bilbao
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0722 material sciences, 0530 physical sciences
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722 &
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0722 &
1 άτομο Χ 3 μήνες για το 0530
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα): 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0722) για διδασκαλία και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0722) για επιμόρφωση & 1 άτομο Χ 7 ημέρες (στο 0530) και 1 άτομο Χ 1 εβδομάδα (στο 0530) για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Τοπογλίδης Εμμανουήλ (Λέκτορας)
Διδακτικό Προσωπικό 
Μ. Τοπογλίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο Palacky University Olomouc
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 05 natural sciences, mathematics and statistics
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές & 2 άτομα Χ 6 μήνες για πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 8 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 16 ημέρες για επιμόρφωση
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 8 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 16 ημέρες για επιμόρφωση

Σελίδες