Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 32

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Βαρβάρα Μυλώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ MT MALTA13
Πανεπιστήμιο GBSB Global Business School Malta
Χώρα Μάλτα
Άτομο Επικοινωνίας Dr. Pranjali Kirloskar Deshmukh
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and administration not further defined, 0419 Business and administration not elsewhere classified
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Δήμητρα Παπαδημητρίου, Βαρβάρα Μυλώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSZAW03
Πανεπιστήμιο Warsaw School of Economics
Χώρα Πολωνία
Πόλη Warsaw
Άτομο Επικοινωνίας Małgorzata Chromy
Σε ισχύ 2016 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Δήμητρα Κατσώτα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ, Τσιπιανίτης Δημήτριος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Καραβασίλης Θεόδωρος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA04
Πανεπιστήμιο Universidad Politécnica de Cartagena
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0731: Architecture and town planning, 0410: Business and administration, 0713: Electricity and energy, 0610: Information and Communication Technologies (ICTs), 0732: Building and civil engineering
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Β. Μυλώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I TORINO01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Torino
Σχολή School of Management and Economics
Χώρα Ιταλία
Πόλη Torino
Σε ισχύ 2017 έως 2025
Κωδικοί Μαθημάτων 0410: Business and administration, not further defined (04.0, 04.1, 04.2 - 3, 34, 340)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 8 ημέρες/άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 3 άτομα Χ 8 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Δήμητρα Παπαδημητρίου, Βαρβάρα Μυλώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSZAW79
Πανεπιστήμιο Warsaw School of Tourism and Hospitality Management
Συντονιστής Marzena Klimas
Χώρα Πολωνία
Πόλη Warsaw
Άτομο Επικοινωνίας Jasurbek Babaev
Σε ισχύ 2015 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 1015 Travel, tourism and leisure, 0410 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Δήμητρα Παπαδημητρίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSZAW78
Πανεπιστήμιο Vistula University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business and administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Γιαννίκος Ιωάννης - Πολυχρονίου Παναγιώτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA01
Πανεπιστήμιο University of Zilina
Σχολή Faculty of Humanities
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Lenka Kalusova
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business and Administration, 0414 Marketing and advertising
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months (041)
studies 2 x 5 months (0414)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months (041)
studies 2 x 5 months (0414)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days (041)
STA 2 x 5 days (0414)
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Βαρβάρα Μυλώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Άτομο Επικοινωνίας Efi Michael
Σε ισχύ 2022 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0311 Economics - 041 Business and administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Γιαννίκος Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU21
Πανεπιστήμιο Yeditepe University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2005 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Βαρβάρα Μυλώνη, Ανδριάνα Ράπτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Βαρβάρα Μυλώνη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO CLUJNAP01
Πανεπιστήμιο Universitatea Babeș-Bolyai
Χώρα Ρουμανία
Άτομο Επικοινωνίας Ilona Cristea-Drancă
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 5 days

Σελίδες