Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 15

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ελευθερία Ροσμαράκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F STRASBO48
Πανεπιστήμιο Universite de Strasbourg
Χώρα Γαλλία
Πόλη Strabourg
Σε ισχύ 2016 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0511 biology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
5 άτομα Χ 5 μήνες = 25 μήνες
Εξερχόμενοι
5 άτομα Χ 5 μήνες = 25 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Σίνος Γκιώκας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VIGO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DE VIGO
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0510 Biological and related Sciences
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 7 ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7 ημέρες/έκαστος για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Στέφανος Νταϊλιάνης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I MESSINA01
Πανεπιστήμιο Universita degli studi di Messina
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 051 biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες για πρακτική άσκηση
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες για σπουδές &
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες για σπουδές
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 3 μήνες για πρακτική άσκηση
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες για σπουδές &
2ος κύκλος: 2 άτομα Χ 6 μήνες για σπουδές
3ος κύκλος: 1 άτομο Χ 6 μήνες για σπουδές
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 5 ημέρες για διδασκαλία & 1 άτομο Χ 5 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Μαργιωλάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D HAMBURG01
Πανεπιστήμιο Universitat Hamburg
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0512 biochemistry, 0533 physics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
(0512 biochemistry) 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 1 άτομο Χ 10 μήνες για πρακτική άσκηση
(0533 physics) 2 άτομα Χ 10 μήνες (σύνολο μηνών)
Εξερχόμενοι
(0512 biochemistry) 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 1 άτομο Χ 10 μήνες για πρακτική άσκηση
(0533 physics) 2 άτομα Χ 10 μήνες (σύνολο μηνών)
Προσωπικό
Εξερχόμενη Κινητικότητα:
(0512 biochemistry) 1 άτομο / 5 ημέρες
(0533 physics) 1 άτομο / 5 ημέρες

Εισερχόμενη Κινητικότητα:
(0512 biochemistry) 1 άτομο / 5 ημέρες
(0533 physics) 1 άτομο / 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P EVORA01
Πανεπιστήμιο Universidade de Evora
Συντονιστής Antonio Candelas
Χώρα Πορτογαλία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0511
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 students, each for 5 months
Εξερχόμενοι
2 students, each for 5 months
Προσωπικό
1 x 5 days (teaching) /
1 x 5 days (training)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ελευθερία Ροσμαράκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F PARIS012
Πανεπιστήμιο UNIVESITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 051 Biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Μαργιωλάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BYDGOSZ01
Πανεπιστήμιο Kazimierz Wielki University
Σχολή Faculty of Natural Sciences
Συντονιστής Igor Chybicki
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 421 biology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
5 άτομα Χ 4 μήνες
Εξερχόμενοι
5 άτομα Χ 4 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 5 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα) 5 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Παύλος Μακρίδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ N TRONDHE01
Πανεπιστήμιο Norwegian University of Science and Technology NTNU
Συντονιστής Wolfgang Laschet
Χώρα Νορβηγία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0511 biology
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
1 άτομο Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
1 άτομο (2ος κύκλος) Χ 6 μήνες & 2 μήνες πρακτική άσκηση
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 4 εβδομάδες για διδασκαλία & 2 εβδομάδες για πρακτική άσκηση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
K. Dermon
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU29
Πανεπιστήμιο Istanbul Arel University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 051 biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 8 ημέρες/άτομο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 2 άτομα Χ 8 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Ροσμαράκη Ελευθερία (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ειρήνη Μαργιωλάκη
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Τμήμα Department of Life Sciences
Συντονιστής Panos Papageorgis
Χώρα Κύπρος
Πόλη Nicosia
Άτομο Επικοινωνίας Efi Michael
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 051 Biological Related Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 6 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 1 εβδομάδα Χ 8 ώρες

Σελίδες