Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P PORTO26
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
Χώρα Πορτογαλία
Πόλη PORTO
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/1βεδομάδα για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P SETUBAL01
Πανεπιστήμιο POLYTECHNIC INTITUTE OF SETUBAL
Χώρα Πορτογαλία
Πόλη SETUBAL
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I FIRENZE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Χώρα Ιταλία
Πόλη FIRENZE
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 340 Business Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο/6 μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)


Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ PLZEN01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη PLZEN
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR10
Πανεπιστήμιο ALMA MATER EUROPAEA-EUROPEAN CENTRE MARIBOR
Χώρα Σλοβενία
Πόλη MARIBOR
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (οutgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (οutgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL RADOM01
Πανεπιστήμιο KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES IN RADOM
Χώρα Πολωνία
Πόλη RADOM
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 314 ECONOMICS
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x6 ημέρες/έκαστο για Διασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF LODZ
Χώρα Πολωνία
Πόλη LODZ
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διασκαλία /Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL OPOLE01
Πανεπιστήμιο OPOLE UNIVERSITY
Χώρα Πολωνία
Πόλη OPOLE
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration, 0311 Economics
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 14 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/14 ημέρες για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL SZCZECI01
Πανεπιστήμιο THE UNIVERSITY OF SZCZECIN
Χώρα Πολωνία
Πόλη SZCZECIN
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0414 MARKETING AND ADVERTISING
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/5ημέρες για Επιμίρφωση (outgoing)
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο/5ημέρες για Επιμίρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Ιωάννα Γιαννούκου (Επικ. Καθηγήτρια) Βασίλης Βασιλειάδης (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN02
Πανεπιστήμιο KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
Χώρα Πολωνία
Πόλη LUBLIN
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Σελίδες