Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 18

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL RADOM01
Πανεπιστήμιο Casimir Pulaski Radom University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E OVIEDO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Oviedo
Συντονιστής Daniel Vázquez Bustelo
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0414 Marketing and advertising
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 10 months (0414 Marketing and advertising)
Εξερχόμενοι
studies 3 x 10 months (0414 Marketing and advertising)
Προσωπικό
STA 1 x 10 days (0410 Business and Administration)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL WARSZAW02
Πανεπιστήμιο Warsaw University of Technology
Χώρα Πολωνία
Πόλη Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο EWP λόγω τεχνικού προβλήματος.
Άτομο Επικοινωνίας Daria Wyszogrodzka
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA52
Πανεπιστήμιο Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Χώρα Πορτογαλία
Άτομο Επικοινωνίας Amélia Ordonho
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0413 Business Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BIALYST04
Πανεπιστήμιο University of Bialystok
Σχολή Faculty of Economics and Finance
Συντονιστής Dr. Krystyna Perzynska
Χώρα Πολωνία
Πόλη BIALYSTOK
Άτομο Επικοινωνίας Magdalena Tkaczuk
Σε ισχύ 2016 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0413 Management and Administration, 0410 Business and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KROSNO01
Πανεπιστήμιο State University of Applied Sciences in Krosno
Χώρα Πολωνία
Άτομο Επικοινωνίας Patryk Soliński
Σε ισχύ 2024 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 5 months
Προσωπικό
STA 4 x 5 days
STT 4 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SAMSUN01
Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs University
Χώρα Τουρκία
Πόλη ATAKUM-SAMSUN
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 041 Business Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (in- & outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in- & outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου, (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LUBLIN02
Πανεπιστήμιο KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
Χώρα Πολωνία
Πόλη LUBLIN
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and Administration, 0413 Management and Administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL SZCZECI01
Πανεπιστήμιο University of Szczecin
Σχολή Faculty of Economics, Finance and Management
Χώρα Πολωνία
Πόλη Szczecin
Άτομο Επικοινωνίας Agnieszka Majewska
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0414 Marketing and advertising, 0311 Economics, 0410 Business and administration
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Γιαννούκου Ιωάννα, Μαρία Ρήγκου
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννα Γιαννούκου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL LODZ01
Πανεπιστήμιο University of Lodz
Σχολή Faculty of Management
Συντονιστής Agata Rudnicka-Reichel PhD
Χώρα Πολωνία
Πόλη Lodz
Άτομο Επικοινωνίας Gabriela Szkup
Σε ισχύ 2015 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0410 Business and administration, not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Σελίδες