Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 7 από 7
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR AYDIN01
Πανεπιστήμιο Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Zeynep Çetin
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0919 Speech and Language Therapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 4 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 4 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου
Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR10
Πανεπιστήμιο Alma Mater Europaea ECM
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 09 Health and welfare
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Αιμιλία Μίχου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ NL MAASTRI01
Πανεπιστήμιο Maastricht University
Σχολή Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Χώρα Ολλανδία
Άτομο Επικοινωνίας Maud Dassen
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0919 Speech and Language Therapy / Biomedical Sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months (Speech and Language Therapy)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months (Biomedical Sciences)
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Αρχόντω Τερζή
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KONSTAN01
Πανεπιστήμιο University of Konstanz
Τμήμα Department of Linguistics
Χώρα Γερμανία
Άτομο Επικοινωνίας Annalisa Auciello
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0232 Literature and linguistics
Κύκλοι Σπουδών Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
traineeships 1 x 3 months
Εξερχόμενοι
traineeships 1 x 3 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Αιμιλία Μίχου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P SETUBAL01
Πανεπιστήμιο Instituto Politecnico de Setubal
Χώρα Πορτογαλία
Άτομο Επικοινωνίας Luisa Carvalho
E-Mail cimob@ips.pt
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and rehabilitation (speech therapy)
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days
STT 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο Universidad de Valladolid
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALLADOLID
Άτομο Επικοινωνίας Mario de Vera Lázaro
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 919 Speech and Language Therapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
3 άρομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 14ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μίχου Αιμιλία, Γερονίκου Ελευθερία
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PADOVA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Χώρα Ιταλία
Πόλη PADOVA
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Speech and Language Pathology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)