Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 29

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη OLOMOUC
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery,0915 Therapy and rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Νοσηλευτικής
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Φυσικοθεραπείας
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Νοσηλευτικής
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Φυσικοθεραπείας
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία(in-& outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση(in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS122
Πανεπιστήμιο Teaching Hospital of Toulouse
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation, 0913 Nursing and midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-& outgoing)
2 άτομα x 8ώρες/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALENCIA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8Ω/εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 8Ω/εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Χώρα Κύπρος
Πόλη LIMASSOL
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 919 Speech and Language Therapy, 915 Therapy Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5 ημέρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR10
Πανεπιστήμιο ALMA MATER EUROPAEA-EUROPEAN CENTRE MARIBOR
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 09 Health and welfare
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALLADO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALLADOLID
Σε ισχύ 2015 έως 2020
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 4μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E SEVILLA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE SEVILLA (C.E.U. FRANCISCO MALDONADO DE OSUNA)
Χώρα Ισπανία
Πόλη SEVILLA
Σε ισχύ 2016 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E TENERIF01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Χώρα Ισπανία
Πόλη TENERIFFA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Πρακτική
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 6μήνες για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο x 8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x 8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ ZARAGOZ07
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD SAN JORGE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ZARAGOZA
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MALAGA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MALAGA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MALAGA
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
(x) άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Σελίδες