Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 29

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ZARAGOZ07
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD SAN JORGE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ZARAGOZA
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες / έτος
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες / έτος
Προσωπικό
1 άτομο x8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x8Ω/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D BUXTEHU02
Πανεπιστήμιο HOCHSCHULE 21
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2020 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Physiotherapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)
1 άτομο x 5ημέρες για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG PLOVDIV02
Πανεπιστήμιο MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV
Χώρα Βουλγαρία
Πόλη PLOVDIV
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D DEGGEND01
Πανεπιστήμιο DEGGENDORF INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Χώρα Γερμανία
Πόλη DEGGENDORF
Σε ισχύ 2018 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALENCIA
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8Ω/εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 8Ω/εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D BUXTEHU02
Πανεπιστήμιο HOCHSCHULE 21 GmbH
Χώρα Γερμανία
Πόλη BUXTEHUDE
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 6 μήνες για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SF JOENSUU09
Πανεπιστήμιο KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Χώρα Φινλανδία
Πόλη JOENSUU
Σε ισχύ 2015 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Physiotherapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x1εβδομάδα για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια) Ελευθερία Γερονίκου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR10
Πανεπιστήμιο ALMA MATER EUROPAEA-EUROPEAN CENTRE MARIBOR
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 09 Health and welfare
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Σοφία Λαμπροπούλου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RS BELGRAD20
Πανεπιστήμιο Academy of Applied Studies Belgrade
Χώρα Σερβία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Physiotherapy
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2ατομα x 10 ημέρες για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες έκαστο για Διδασκαλία (Incoming)
2 άτομα x 5ημέρες έκαστο για Επιμόρφωση (Incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B BRUXEL89
Πανεπιστήμιο HAUTE ECOLE PAUL-HENRI SPAAK
Χώρα Βέλγιο
Πόλη BRUXELLES
Σε ισχύ 2016 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο γισ Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο γισ Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 1εβομάδα για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Σελίδες